Dezbateri publice

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de Investiții pentru anul 2024 a SC APA SERV TROTUȘ SRL Comănești

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Investiții și Cheltuieli la SC APA SERV TROTUȘ SRL Comănești pentru anul 2024

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2024

 

  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor Comănești. judeţul Bacău

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea menţinerii gestiunii directe şi darea în administrare a serviciului public de salubritate al Orașului Comănești

 

 

 

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul orașului Comănești pentru anul școlar 2024-2025

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru contractele de închiriere teren/spațiu din piețele agroalimentare și târguri, aplicabile în anul 2024

 

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2024

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare a oraşului Comăneşti, judeţul Bacău

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru Orașul Comănești

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Comănești

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări la nivelul Orașului Comănești, județul Bacău

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții la S.C. APA SERV TROTUȘ S.R.L. pe anul 2023

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. APA SERV TROTUȘ S.R.L. pe anul 2023

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

 

 

 

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul Orașului Comănești pentru anul școlar 2023-2024

 

 

 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al Orașului Comănești doamnei Prof. Univ. Dr. LENUȚA ALBOAIE

 

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

 

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate în orașul Comănești

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în vederea inițierii unei Hotărâri a Guvernului pentru atestarea orașului Comănești ca Stațiune Turistică de Interes Local

 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.(1) și alin.(2) din HCL nr.88/09.06.2009 privind stabilirea tarifului maximal de distanță în vederea efectuării serviciului de transport persoane în regim de taxi

 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a Serviciului de iluminat public al ORAȘULUI COMĂNEȘTI, județul BACĂU, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al ORAȘULUI COMĂNEȘTI, județul BACĂU, a Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului public de iluminat, a Caietului de Sarcini, a documentației de atribuie prin procedură simplificată

 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2022

 

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

 

 

 

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul orașului Comănești pentru anul școlar 2022-2023

 

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru contractele de închiriere teren/spațiu din piețele agroalimentare, târguri, activități autofinanțate și a taxelor pentru Serviciul control-autorizări, aplicabile în anul 2022

 

 

 

Proiect de hotărâre privind avizare PUZ - "Construire platformă, amenajare rafturi exterioare acoperite, împrejmuire și desființare împrejmuire existentă, lucrări tehnico-edilitare", str. Vasile Alecsandri, nr. 18, Comănești, jud. Bacău

 

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport public local de persoane, efectuat prin curse regulate în orașul Comănești

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții pentru anul 2021

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și canalizare practicate de S.C. APA SERV TROTUȘ S.R.L.

 

 

 

Proiect de hotărâre privind avizare PUZ - "Construire spălătorie auto self service cu caracter provizoriu" în Comănești, str. Republicii, DN 12A - zona gară km 73+850, jud. Bacău

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității Primariei și  Consiliului Local al Orașului Comănești și a comisiilor de de specialitate

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere teren/spațiu din piața agroalimentară și târguri și pentru activități autofinanțate, aplicabile în anul 2021.

 

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021.

 

 

 

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei și a grilei de evaluare.

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de Combatere a Vectorilor și Dăunătorilor pentru anul 2020 la nivelul Orașului Comănești

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune delegată, precum și achiziția directă a activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la nivelul Orașului Comănești

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din Orașul Comănești 2020-2024

 

 

 

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul Orașului Comănești pentru anul școlar 2020-2021

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru contractele de închiriere teren/spațiu din piața agroalimentară și târguri și pentru activitățile autofinanțate aplicabile în anul 2020

 

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

 

 

 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor activități din sfera de salubrizare către Serviciul Local "Eco Valea Muntelui Comănești"

 

 

 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de liuminat public către Serviciul Local "Eco Valea Muntelui Comănești"

 

 

 

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a cererilor de angajare în funcția de asistent personal și aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor care vor fi avute în vedere la selecția dosarelor pentru angajarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav

 

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini a Serviciului Public de alimentare cu apă si de canalizare din orașul Comănești

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de alimentare cu apă si de canalizare din orașul Comănești

 

 

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul Orașului Comănești pentru anul școlar 2019-2020

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a taxei speciale de salubrizare actualizat pentru proiectul "Sistem Integrat de management al Deșeurilor Solide în județul Bacău"

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare

 

 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport public local de persoane în orașul Comănești

 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.162/23-11-2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

 

 

Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul Orașului Comănești pentru anul școlar 2018-2019

 

 

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport public de persoane, efectuat prin curse regulate, în orașul Comănești

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de subvenționare totală a sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân persoane fizice/juridice cu domiciliul/sediul pe raza orașului Comănești

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2017

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul orașului Comănești pentru perioada 2017-2020"

 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Comănești

 

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017

 

 

Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Regulamentului privind organizarea circulației rutiere, prevenirea și combaterea înzăpezirii, curățarea și întreținerea căilor publice și spațiilor verzi în orașul Comănești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Comănești nr.149/2012

 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea cuantumului unor amenzi din Hotărârea Consiliului Local Comănești nr.30/2006 privind obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice locale, agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire, întreținere și curățenie a localității și sancționarea unor contravenții

 

Proiect de buget - venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019 - Orașul Comănești

 

Proiect de hotărâre pentru aprobarea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Orașului Comănești și a Regulamentului aferent

   

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

  

Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Regulamentului privind organizarea circulației rutiere, prevenirea și combaterea înzăpezirii, curățarea și întreținerea căilor publice și spațiilor verzi în orașul Comănești

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Orașului Comănești

 

Proiect de buget local venituri și cheltuieli pentru anul 2015

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pe raza orașului Comănești, altele decât cele care se supun înmatriculării rutiere.

Proiect buget local de venituri și cheltuieli pe anul 2014.