Birouri și servicii

Aparatul de lucru al Primarului orașului Comănești este format din: 

 

 • Demnitari

 • Administrator Public

 • Cabinet Demnitari

 • Secretar General al Orașului

 • Compartiment Audit Intern

 • Serviciul Autorizare și Control, Protecția Mediului, Sănătate și Securitate În Muncă, Protecție Civilă

 • Serviciul Administrație Publică Locală, Autoritate Tutelară, Arhivă, Registratură, Registru Agricol, Secretariat, Relații cu Publicul, Activitate Copiator, Birou Juridic, Executări Silite

 • Serviciul Autorizare și Control, Protecția Mediului, Sănătate și Securitate în Muncă, Protecție Civilă

 • Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizare, Disciplină în Construcții, Cadastru și Agricultură, Administrarea Domeniului Public și Privat, Îndrumare Asociații de Proprietari

 • Birou Unitate de Implementare a Proiectelor

 • Biroul Programe, Dezvoltare Locală, Marketing, Sistem Informatic și Resurse Umane

 • Direcția Economică

 • Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget, Inventarierea Patrimoniului, Salarizare

 • Serviciul Impozite și Taxe Locale

 • Compartiment Achiziții Publice, Derulare Contracte, Investiții, Devize Lucrări, Aprovizionare

 • Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei

 • Direcția Poliție Locală

 • Compartiment Monitorizare Servicii Publice

 • Compartiment Ecarisaj

 • Formația de Lucru Tehnic și Administrativ

 • Formația de Lucru Amenajare, Întreținere, Reparații Străzi, Parc Auto

 • Compartiment Deservire Microbuze Școlare

 • Formația de Lucru Întreținere și Dezvoltare

 • Creșa Nr.1

 • Compartiment Management al Unităților de Asistență Medicală

 • Cabinete Medicale Școlare

 • Biblioteca Orășenească

 • Compartiment Cultură, Sport și Sănătate

 • Centrul de Resurse și Instruire Profesională Comănești

 • Centrul de Tineret Comănești

 • Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Comănești

 • Centrul de Agrement "IONUȚ IFTIMOAIE" TROTUȘ Comănești

 • Compartiment Administrare Piețe, Târguri și Oboare

 • Muzeul de Etnografie și Artă "PALATUL DIMITRIE GHIKA"

 • Compartiment Administrare Pășuni și Păduri