Anunț nr. 1 mediu pentru proiectul: Rambleiere, umplere, reamenajare teren aparţinând domeniului public al oraşului Comăneşti, judeţul Bacău"

  

         Guvernul României         

 

 

           „ORAŞUL COMĂNEŞTI, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Rambleiere, umplere, reamenajare teren aparţinând domeniului public al oraşului Comăneşti, judeţul Bacău", propus a fi amplasat în localitatea Comăneşti, extravilan zona Padina -Tisa, judeţul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, şi la sediul oraşului Comăneşti, strada Ciobănuş, nr. 2, judeţul Bacău, în zilele de luni -joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8-13.30.

           Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr.23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț nr. 2 mediu pentru proiectul: ,,Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău”

  

         Guvernul României         

 

 

            ORAȘUL COMĂNEȘTI, titular al proiectului ”Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău” propus a fi realizat în orașul Comănești, cartierul cartierul Lunca de Jos, Șupan, Lăloaia Stângă, Lăloaia Dreaptă, Sublăloaia, Podei, Podina, județul Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

           Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet:

 

www.apmbc.anpm.ro.

 

           Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț nr. 1 mediu pentru proiectul: ,,Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău”

  

         Guvernul României         

 

 

            ORAȘUL COMĂNEȘTI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău”, propus a se realiza în orașul Comănești, cartierul Lunca de Jos, Șupan, Lăloaia Stângă, Lăloaia Dreaptă, Sublăloaia, județul Bacău. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23 şi la sediul primăriei Orașului Comănești, în zilele de luni - joi, între orele 8-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anunț mediu - C.R.A.B. S.A. Bacău

 

S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACĂU S.A.Anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, că este necesară evaluarea impactului asupra mediului și necesita evaluare adecvată, pentru investiția "Lucrări pentru punerea în siguranță a conductei de aducțiune apă brută, tronson Valea Uzului - Grigoreni, județul Bacău"
Descarcă în format PDF.