Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2016

Bilanț la data de 30 septembrie 2016, Anexa 1, cod 01

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, secțiunea funcționare, la data de 30.09.2016, Anexa 12, cod 20

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30.09.2016, cod 04

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30.09.2016, Anexa 3, cod 03

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la de 30.09.2016, Anexa 9, cod 08

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 30.09.2016, Anexa 40b, cod 18

Situația plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2016, Anexa 30b, cod 40

Situaţia plăţilor efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 30 septembrie 2016, Anexa 29, cod 31

Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și 58) la data de 30 septemrbie 2016, Anexa 27, cod 56

Contul de rezulat patrimonial la 30 septembrie 2016, Anexa 2, cod 02

Situaţia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, septembrie 2016, Anexa 19, cod 14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN, postaderare - septembrie 2016, Anexa 19, cod 10*

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 30 septembrie 2016, cod 05

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2016

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii - cheltuieli, la data de 31.03.2016, cod 21 , Anexa nr.11

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii (de subordonare locală) - venituri, la data de 31.3.2016, cod 20, Anexa 9.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 31.03.2016, Fonduri Nerambrusabile, Secțiunea Dezvoltare

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 31.03.2016, Fonduri Nerambrusabile, Secțiunea Dezvoltare

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 31.03.2016, Credite Interne, Secțiunea Dezvoltare

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 31.03.2016, cod 21, Anexa nr.13

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 31.03.2016, cod 20, Anexa nr.12

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 31 martie 2016, cod 31, Anexa nr.29

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, la data de 31.03.2016, cod 08, Anexa nr.9

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlu 58) la data de 31.03.2016, cod 56, Anexa nr.27

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare martie 2016, cod 14*, Anexa 19.

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare martie 2016, cod 10*, Anexa 19.

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31 martie 2016, cod 18, Anexa 40b.

Disponibil din mijloace cu destinație specială, la data de 31 martie 2016, cod 05, Anexa 14b.

Situația fluxurilor de Trezorerie, la data de 31 martie 2016, cod 04.

Situația fluxurilor de Trezorerie, la data de 31 martie 2016, cod 03, Anexa 3.

Contul de rezultat patrimonial, la data de 31 martie 2016, cod 02, Anexa 2.

Bilanț la data de 31 martie 2016, cod 01, Anexa 1.

 

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 31 mai 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 30 aprilie 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 31 martie 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 28 februarie 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 31 ianuarie 2016, cod 40, Anexa 30b.

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2015

Bilanț la data de 31 decembrie 2015, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 31 decembrie 2015, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31 decembrie 2015, Anexa 3, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31 decembrie 2015, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31 decembrie 2015, Anexa 14b, cod 05

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31 decembrie 2015, Anexa 9, cod 08

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare - Decembrie 2015, Anexa 19, cod 14*)

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare - Decembrie 2015, Anexa 19, cod 10*)

Situația activelor fixe corporale și necorporale la 31 decembrie 2015, cod 27

Situația activelor fixe corporale și necorporale la 31 decembrie 2015, cod 28

Situația activelor fixe corporale și necorporale la 31 decembrie 2015, cod 29

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, Anexa 34, cod 25

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice, din administrația locală, la 31 decembrie 2015, Anexa 40b, cod 18

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii, la finele perioadei 31 decembrie 2015, Anexa 29, cod 31

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58), la 31 decembrie 2015, Anexa 29, cod 31

Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale, la 31 decembrie 2015, cod 24

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la 31 decembrie 2015, Anexa 12, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la 31 decembrie 2015, Anexa 13, cod 21

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la 31 decembrie 2015, Anexa 17, cod 20, sursa D, Secțiunea funcționare-dezvoltare

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la 31 decembrie 2015, Sursa finanțare: 07 Contabilitate - credite interne

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la 31 decembrie 2015, Anexa 18, cod 21, Sursa D

Cont de execuție - cheltuieli Decembrie 2015, Sursa finanțare: 07 Contabilitate - Credite interne

Sinteza plăților restante și arieratelor la data 31.12.2015, Anexa 30b, cod 40

Plăți restante la data de 31.12.2015, Anexa 30b, cod 42

Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2015, Anexa 35a, cod 26

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2015

Bilanț la data de 30 septembrie 2015, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 30 septembrie 2015, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30 septembrie 2015, cod 03

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30 septembrie 2015, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 30 septembrie 2015, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, septembrie 2015, Anexa 19, cod 10*).

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58), la data de 30 septembrie 2015, Anexa 27, cod 56

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii, la finele perioadei 30 septembrie 2015, Anexa 29, cod 31

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 30.09.2015, Anexa 9, cod 08

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din Administrația Locală la data de 30.09.2015, Anexa 40b, cod 18

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 30.09.2015, Anexa 12, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 30.09.2015, Anexa 13, cod 21

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 30.09.2015, Anexa 17, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 30.09.2015, Anexa 18, cod 21

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii (de subordonare locală) - venituri la data de 30.09.2015, Anexa 9, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii - cheltuieli, la data de 30.09.2015, Anexa 11, cod 21

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2015

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești pe trimestrul II 2015

Bilanț la data de 30 iunie 2015, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 30 iunie 2015, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de Trezorerie la 30 iunie 2015, cod 03

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 30 iunie 2015, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor defalcate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate dn FEN postaderare, iunie 2015, Anexa 19, cod 10*)

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare (titlul 56 și tilul 58) la data de 30 iunie 2015, Anexa 27, cod 56

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 30 iunie 2015

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 30.06.2015

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la 30.06.2015, Anexa nr.12, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la 30.06.2015, Anexa nr.12, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la 30.06.2015, Anexa nr.18, cod 21, Sursa 008, Fonduri Nerambursabile

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii (de subordonare locală) venituri la data de 30.06.2015, Anexa nr.9, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii - cheltuieli la data de 30.06.2015, Anexa nr.11, cod 21

 

Registrul datoriei publice

 

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2015

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești pe trimestrul I 2015

Bilanț la data de 31 martie 2015, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 31 martie 2015, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31 martie 2015, cod 03

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31 martie 2015, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31 martie 2015, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate de FEN postaderare, Anexa 19, cod 10

Situația plăților efectuate la 31 martie 2015, cod 56

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la 31 martie 2015, cod 31

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la 31 martie 2015, cod 18

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la 31 martie 2015, Anexa 12, cod 12

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli la 31 martie 2015, Anexa 13, cod 21

Cont de execuție A-venituri, sursa finanțare 08 Contabilitate- Fonduri nerambrusabile la 31 martie 2015

Cont de execuție Fonduri nerambrusabile - cheltuieli, sursa 08, la 31 martie 2015

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii (de subordonare locală), venituri, la 31 martie 2015, Anexa 9, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii - cheltuieli, la data de 31 martie 2015, Anexa 11, cod 21

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2014

Bilanț la data de 31 decembrie 2014, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 31 decembrie 2014, Anexa 2, cod 02

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31 decembrie 2014, Anexa 14b, cod 05

Situația unor indicatori cu privire la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 31 decembrie 2014, Anexa 9, cod 08

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31 decembrie 2014, Anexa 40b, cod 18

Situația activelor fixe amortizabile la data de 31 decembrie 2014, Anexa 35a*, cod 26

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, Secțiunea Funcționare, la data de 31 decembrie 2014, Anexa 12, cod 20

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31 decembrie 2014, cod 04

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31 decembrie 2014, cod 03

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii la data de 31 decembrie 2014, Anexa 10, cod 25

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31 decembrie 2014, Anexa 30b, cod 42

Situația plăților efectuate dn buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la data de 31 decembrie 2014, Anexa 29, cod 31

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate prin FEN postaderare la data de 31 decembrie 2014, Anexa 19, cod 10

Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la data de 31 decembrie 2014, Anexa 27, cod 56

Situație plăți restante la data de 31 decembrie 2014, Anexa 30b, cod 40

Situație venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31 decembrie 2014, cod 24

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2014

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului oraşului Comăneşti trim.III, anul 2014.

Bilanț la data de 30 septembrie 2014, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 30 septembrie 2014, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2014, Anexa 3, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2014, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 30 septembrie 2014, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor din FEN postaderare la 30 septembrie 2014, Anexa 19, cod 10*)

Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la 30 septembrie 2014, Anexa 27, cod 56

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 30 septembrie 2014, Anexa 9, cod 08

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 30 septembrie 2014, Anexa 29, cod 31

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la 30 septembrie 2014, Anexa 40b, cod 18

Plăți restante la 30 septembrie 2014, Anexa 30b, cod 40

Cont de execuție a bugetului local - venituri la 30 septembrie 2014, Anexa 12, cod 20, Secțiunea Funcționare

Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2014

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2014

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului oraşului Comăneşti trim.II, anul 2014.

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2014

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului oraşului Comăneşti trim.I, anul 2014.

Bilanț la data de 31.03.2014.

Contul de rezultat patrimonial, Anexa 2, la data de 31.03.2014.

Situația fluxurilor de trezorerie, Anexa 3, la data de 31.03.2014.

Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04, la data de 31.03.2014.

Disponibil din mijloace cu destinație specială, cod 05, Anexa 14b, la data de 31.03.2014.

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, cod 10, la data de 31.03.2014.

Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cod 56, la data de 31.03.2014.

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 31 martie 2014.

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31 martie 2014.

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - venituri, cod 20, anexa 12, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 13, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 51.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 54.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 61.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 65.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 65.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 66.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 66.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 67.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 68.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 68.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 70.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 74.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 80.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 83.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 84.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 87.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 87.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - cheltuieli, cod 21, anexa 11.

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - venituri, cod 20, anexa 9.