Situaţii financiare şi cont de execuţie trimestrul IV 2012

Bilanţ la data de 31.12.2012
Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitaluri la data 31.12.2012
Situaţia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2012
Situaţia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2012
Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului local - venituri la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului local - cheltuieli, cod 21 anexa 13, la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului local - cheltuieli, cod 21 anexa 7, la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - venituri, cod 20 anexa 9, la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - cheltuieli, cod 21 anexa 11, la data de 31.12.2012
Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2012
Situaţia fluxurilor de trezorerie, cod 03, la data de 31.12.2012
Situaţia disponibilităţilor din mijloace cu destinaţie specială, anexa 14b, la data de 31.12.2012
Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 31.12.2012
Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la data de 31.12.2012
Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2012