Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2013

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului oraşului Comăneşti trim.IV, anul 2013.
Bilanţ la data de 31.12.2013
Cont de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, Anexa 13, la data de 31.12.2013
Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - cheltuieli, cod 21, Anexa 11, la data de 31.12.2013
Cont de execuție buget local - venituri, cod 20, Anexa 12, la data de 31.12.2013
Cont de execuție buget local - venituri, cod 20, Anexa 12, secțiunea funcționare, la data de 31.12.2013
Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice finațate dein venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - venituri, cod 20, Anexa 9, la data de 31.12.2013
Cont de rezultat patrimonial cod 02, Anexa 2, la data de 31.12.2013
Disponibil din mijloace cu destinație specială, cod 5, Anexa 14B, la data de 31.12.2013
Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, cod 18, Anexa 40B, la data de 31.12.2013
Situația activelor fixe amortizabile, cod 26, Anexa 35A, la data de 31.12.2013
Situația activelor fixe neamortizabile, cod 28, Anexa 35B, la data de 31.12.2013
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al UAT Comănești, Anexa 30B1, la data de 31.12.2013
Situația fluxurilor de Trezorerie, cod 03, Anexa 3, la data de 31.12.2013
Situația fluxurilor de Trezorerie, cod 04, Anexa 3, la data de 31.12.2013
Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, cod 08, Anexa 9, la data de 31.12.2013
Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii, cod 25, Anexa 34 la data de 31.12.2013
Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 31.12.2013, cod 31, Anexa 29
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, cod 10, Anexa 19, la data de 31.12.2013
Situația plăților restante, cod 40, Anexa 30B, la data de 31.12.2013
Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrative-teritoriale, cod 24, la data de 31.12.2013

 

Indicatorii cu privire la executia bugetului orasului Comanesti trim. III 2013

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului oraşului Comăneşti trim.III, anul 2013.

 

Situaţii financiare şi cont de execuţie trimestrul IV 2012

Bilanţ la data de 31.12.2012
Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitaluri la data 31.12.2012
Situaţia activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2012
Situaţia activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2012
Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului local - venituri la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului local - cheltuieli, cod 21 anexa 13, la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului local - cheltuieli, cod 21 anexa 7, la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - venituri, cod 20 anexa 9, la data de 31.12.2012
Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii - cheltuieli, cod 21 anexa 11, la data de 31.12.2012
Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2012
Situaţia fluxurilor de trezorerie, cod 03, la data de 31.12.2012
Situaţia disponibilităţilor din mijloace cu destinaţie specială, anexa 14b, la data de 31.12.2012
Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 31.12.2012
Venituri, cheltuieli şi excedente ale bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale la data de 31.12.2012
Situaţia unor indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2012

 

Indicatorii cu privire la executia bugetului orasului Comanesti trim. IV 2012

 

Situatii financiare si cont de executie trimestrul III 2011

Bilanţ la data de 30.09.2011
Contul de execuţie a bugetului local - venituri la data de 30.09.2011, cod 20, Anexa 21
Contul de execuţie a bugetului local - venituri la data de 30.09.2011, cod 20, Anexa 21 (Dezvoltare şi Funcţionare)
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 5102
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 5402
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6102
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6502
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6602
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6702
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6802
Contul de rezultat patriomonial la data de 30.09.2011, cod 02, Anexa 2
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 7002
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 7402
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 8402
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare)
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare), capitol 5102
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare), capitol 5402
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare), capitol 6102
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare), capitol 6502
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare), capitol 6602
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare), capitol 6702
Situaţia fluxurilor de trezorerie la 30.09.2011
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare), capitol 6802
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare), capitol 7002
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (dezvoltare şi funcţionare), capitol 6802
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7 (Dezvoltare şi Funcţionare), capitol 8402
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) – venituri la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 9
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) – venituri la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 9 pe secţiunea de funcţionare-dezvoltare
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii (de subordonare locală) – venituri la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 11
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6510
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6610
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6710
Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2011, cod 04
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6810
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 7010
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 8310
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 8710
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6510, secţiunea Funcţionare-Dezvoltare
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6610, secţiunea Funcţionare-Dezvoltare
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6810, secţiunea Funcţionare-Dezvoltare
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 6710, secţiunea Funcţionare-Dezvoltare
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 8310, secţiunea Funcţionare-Dezvoltare
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 7010, secţiunea Funcţionare-Dezvoltare
Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - cheltuieli la data de 30.09.2011, cod 21, Anexa 7, capitol 8710, secţiunea Funcţionare-Dezvoltare
Disponibil din mijloace cu destinaţie specială la data de 30.09.2011
Situaţia activelor şi a datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de 30.09.2011, Anexa 40b
Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 30.09.2011, Anexa 29
Plăţi restante la 30.09.2011

Mai multe articole...

  1. Programul de investiții publice