Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2019

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trim IV 2019, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la data de 31.12.2019, cod 01, Anexa nr. 01

Contul de rezultat patrimonial data de 31.12.2019, cod 02, Anexa nr. 02

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019, cod 03, Anexa nr. 03

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019, cod 04, Anexa nr. 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2019, cod 05, Anexa nr. 14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor post-aderare FEN la data de 31.12.2019, cod 10, Anexa nr. 19

Plăți efectuate la titlul 56 (pe titluri) la data de 31.12.2019, cod 56, Anexa nr. 27

Plăți efectuate la titlul 56 (pe titluri) la data de 31.12.2019, cod 65, Anexa nr. 28

Situația plăților efectuate din buget și care nu sunt cheltuieli efective la data de 31.12.2019, cod 31, Anexa nr. 29

Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019, cod 26, Anexa nr. 35a

Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019, cod 27, Anexa nr. 35a

Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2019, cod 28, Anexa nr. 35b

Situația activelor fixe neamortizabile - reduceri, la data de 31.12.2019, cod 29, Anexa nr. 35b

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii la data de 31.12.2019, cod 25, Anexa nr. 34

Venituri, cheltuieli și excendente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale, data de 31.12.2019, Anexa nr. 22

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2019, cod 18, Anexa nr. 40b

Situația plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2019, cod 40, Anexa nr. 30b

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, secțiunea funcționare, la data de 31.12.2019, cod 20, Anexa nr. 12

Buget local - autofinanțate, rectificat - decembrie 2019

Buget local rectificat - decembrie 2019

Lista obiectivelor de investiții trim IV anul 2019

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2019

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trim I 2019, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la 31 martie 2019, Anexa 1, cod 01

Cont de rezultat patrimonial la 31 martie 2019, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2019, Anexa 3, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2019, Anexa 4, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31 martie 2019, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă chletuielilor finanțate din FEN postaderare la 31 martie 2019, Anexa 19, cod 10

Plăți efectuate la tit.56 (pe titluri) la 31 martie 2019, Anexa 27, cod 56

Plăți efectuate la tit.65 (pe titluri) la 31 martie 2019, Anexa 28, cod 65

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la data de 31 martie 2019, Anexa 29, cod 31

Situați activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la 31 martie 2018, cod 18

Situația plăților restante și arieratelor la 31 martie 2019, Anexa 30b, cod 40

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la data de 31 martie 2019, Anexa 12, cod 20

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Bugetul insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, și estimări pe anii 2020-2022

Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2019

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2018

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trim IV, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la 31 decembrie 2018, Anexa 1, cod 01

Cont de rezultat patrimonial la 31 decembrie 2018, Anexa 02, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2018, Anexa 03, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2018, Anexa 04, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31 decembrie 2018, Anexa 14, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor de finanțare din FEN postaderare la 31 decembrie 2018, Anexa 19, cod 10

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și 58)la 31 decembrie 2018, Anexa 27, cod 56

Plăți efectuate pe tit.65 (pe titluri) la 31 decembrie 2018, Anexa 28, cod 65

Plăți efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la 31 decembrie 2018, Anexa 29, cod 31

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2018, Anexa 30b

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 31 decembrie 2018, Anexa 40b, cod 18

Situația activelor fixe neamortizabile la 31 decembrie 2018, Anexa 35b, cod 28

Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale ale unităților adminstrativ-teritoriale la 31 decembrie 2018, Anexa 22

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii la 31 decembrie 2018, cod 25

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la 31 decembrie 2018, Anexa 12, cod 20

 

Mai multe articole...

 1. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2017
 2. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2016
 3. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2016
 4. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2016
 5. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2016
 6. Situații financiare asupra execuției bugetare anuale 2016
 7. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2015
 8. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2015
 9. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2015
 10. Registrul datoriei publice
 11. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2015
 12. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2014
 13. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2014
 14. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2014
 15. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2014
 16. Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2013
 17. Indicatorii cu privire la executia bugetului orasului Comanesti trim. III 2013
 18. Indicatorii cu privire la executia bugetului orasului Comanesti trim. II 2013
 19. Situaţii financiare şi cont execuţie trim.I 2013
 20. Situaţii financiare şi cont de execuţie trimestrul IV 2012