Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2019

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trim I 2019, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la 31 martie 2019, Anexa 1, cod 01

Cont de rezultat patrimonial la 31 martie 2019, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2019, Anexa 3, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2019, Anexa 4, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31 martie 2019, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă chletuielilor finanțate din FEN postaderare la 31 martie 2019, Anexa 19, cod 10

Plăți efectuate la tit.56 (pe titluri) la 31 martie 2019, Anexa 27, cod 56

Plăți efectuate la tit.65 (pe titluri) la 31 martie 2019, Anexa 28, cod 65

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la data de 31 martie 2019, Anexa 29, cod 31

Situați activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la 31 martie 2018, cod 18

Situația plăților restante și arieratelor la 31 martie 2019, Anexa 30b, cod 40

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la data de 31 martie 2019, Anexa 12, cod 20

Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Buget local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

Bugetul insituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, și estimări pe anii 2020-2022

Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2019

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2018

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trim IV, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la 31 decembrie 2018, Anexa 1, cod 01

Cont de rezultat patrimonial la 31 decembrie 2018, Anexa 02, cod 02

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2018, Anexa 03, cod 03

Situația fluxurilor de trezorerie la 31 decembrie 2018, Anexa 04, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31 decembrie 2018, Anexa 14, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor de finanțare din FEN postaderare la 31 decembrie 2018, Anexa 19, cod 10

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și 58)la 31 decembrie 2018, Anexa 27, cod 56

Plăți efectuate pe tit.65 (pe titluri) la 31 decembrie 2018, Anexa 28, cod 65

Plăți efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la 31 decembrie 2018, Anexa 29, cod 31

Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la 31 decembrie 2018, Anexa 30b

Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală la 31 decembrie 2018, Anexa 40b, cod 18

Situația activelor fixe neamortizabile la 31 decembrie 2018, Anexa 35b, cod 28

Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale ale unităților adminstrativ-teritoriale la 31 decembrie 2018, Anexa 22

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii la 31 decembrie 2018, cod 25

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la 31 decembrie 2018, Anexa 12, cod 20

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2016

Bilanț la data de 30 septembrie 2016, Anexa 1, cod 01

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, secțiunea funcționare, la data de 30.09.2016, Anexa 12, cod 20

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30.09.2016, cod 04

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30.09.2016, Anexa 3, cod 03

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la de 30.09.2016, Anexa 9, cod 08

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 30.09.2016, Anexa 40b, cod 18

Situația plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2016, Anexa 30b, cod 40

Situaţia plăţilor efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 30 septembrie 2016, Anexa 29, cod 31

Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și 58) la data de 30 septemrbie 2016, Anexa 27, cod 56

Contul de rezulat patrimonial la 30 septembrie 2016, Anexa 2, cod 02

Situaţia plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, septembrie 2016, Anexa 19, cod 14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN, postaderare - septembrie 2016, Anexa 19, cod 10*

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 30 septembrie 2016, cod 05

 

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2016

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii - cheltuieli, la data de 31.03.2016, cod 21 , Anexa nr.11

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii (de subordonare locală) - venituri, la data de 31.3.2016, cod 20, Anexa 9.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 31.03.2016, Fonduri Nerambrusabile, Secțiunea Dezvoltare

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 31.03.2016, Fonduri Nerambrusabile, Secțiunea Dezvoltare

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 31.03.2016, Credite Interne, Secțiunea Dezvoltare

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 31.03.2016, cod 21, Anexa nr.13

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 31.03.2016, cod 20, Anexa nr.12

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 31 martie 2016, cod 31, Anexa nr.29

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, la data de 31.03.2016, cod 08, Anexa nr.9

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlu 58) la data de 31.03.2016, cod 56, Anexa nr.27

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare martie 2016, cod 14*, Anexa 19.

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare martie 2016, cod 10*, Anexa 19.

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31 martie 2016, cod 18, Anexa 40b.

Disponibil din mijloace cu destinație specială, la data de 31 martie 2016, cod 05, Anexa 14b.

Situația fluxurilor de Trezorerie, la data de 31 martie 2016, cod 04.

Situația fluxurilor de Trezorerie, la data de 31 martie 2016, cod 03, Anexa 3.

Contul de rezultat patrimonial, la data de 31 martie 2016, cod 02, Anexa 2.

Bilanț la data de 31 martie 2016, cod 01, Anexa 1.

 

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 31 mai 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 30 aprilie 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 31 martie 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 28 februarie 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 31 ianuarie 2016, cod 40, Anexa 30b.