Comunicat de presă: Lansare proiect „Capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Orașul Comănești, județul Bacău" - COD SMIS – 161541

  

     Uniunea Europeană - Fondul European De Dezvoltare Regională                Guvernul României                     Instrumente Structurale 2014-2020           

 

Comunicat de presă

21 noiembrie 2023

Lansarea proiectului:

”Capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Orașul Comănești, județul Bacău” COD SMIS – 161541

 

            UAT Orașul Comănești din Județul Bacău în calitate de beneficiar, a semnat în data de 30.05.2023 Contractul de Finanțare nr.2219 pentru proiectul << Capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în Orașul Comănești, județul Bacău >>, COD SMIS – 161541, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice local

            Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, prin utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale ce vizează promovarea investițiilor în sectorul de energie curată și eficiență energetică, în vederea asigurării contribuției la obiectivele privind consumul final de energie provenită din surse regenerabile.

           Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de independență energetică a autorităților publice locale prin obținerea de energie din surse regenerabile.

            Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului: • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, • Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile.

            Valoarea totală a  proiectului este de 6.947.688,33 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FC este de 4.576.068,50 lei.

            Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, respectiv între 01.09.2022 și 31.12.2023.

 Date de contact: tel. 0234374272, fax: 0234374278, mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  

 Adresa: instituția primăriei Orașului Comănești, str. Ciobănuș, nr.2, județul Bacău  

 

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020