Comunicat de presă: Începere activități pentru demarare proiect „Construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea unui Centru de zi pentru seniori în Orașul Comănești, județul Bacău”

  

     Uniunea Europeană - Fondul European De Dezvoltare Regională                Guvernul României                     Programul Operaţional Regional           

 

Comunicat de presă

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

”Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României”

 

            Orașul Comănești - U.A.T. din Județul Bacău a demarat proiectul ,,Construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea unui Centru de zi pentru seniori în Orașul Comănești, județul Bacău'', finanțat din bugetul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), PILONUL V. Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională, Componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I4 Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

            Proiectul de investiții finanțat în cadrul acestui program de investiții va asigura spațiul necesar funcționării următoarei categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015 cu modificările și completările ulterioare: „8810 CZ-V-I centre de zi de asistență și recuperare” cu echipe mobile de îngrijire la domiciliu cu o capacitate de cca 50 de beneficiari zilnici pentru serviciile de zi de asistență și recuperare și pentru cca. 25 de beneficiari zilnici pentru serviciile de îngrijire la domiciliu.

            Obiectivul general al proiectului este acela de a crea un centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice și de a le oferi acestora acces la servicii de îngrijire pe termen lung de calitate.

            Centrul de zi are următoarele obiective specifice:

- să ofere persoanelor vârstnice un spațiu sigur și confortabil unde să își petreacă timpul liber într-un mod plăcut și util;

- să asigure persoanelor vârstnice o gamă variată de activități adaptate nevoilor și intereselor lor;

- să ofere persoanelor vârstnice servicii de îngrijire personală, servicii medicale primare și servicii de consiliere psihologică și socială;

- să sprijine persoanele vârstnice în menținerea sau dezvoltarea relațiilor sociale cu ceilalți beneficiari ai centrului, cu familiile lor și cu comunitatea locală;

- să prevină sau să reducă riscul de abandon sau abuz asupra persoanelor vârstnice prin monitorizarea situației lor familiale și prin colaborarea cu autoritățile competente.

            Centrul de zi pentru persoane vârstnice va fi destinat tuturor persoanelor vârstnice din Orașul Comănești care au nevoie de sprijin social. Amplasament: Localitatea Comăneşti, Strada Vasile Alecsandri, Nr. 1, Județul Bacău

            Valoarea totală a  proiectului este de: 8.645.084,26  inclusiv TVA,

          Valoarea de cofinanțare Buget Local Oraș Comănești: 1.416.129,89 lei  inclusiv TVA,

            Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 7.228.954,37  inclusiv TVA,

            Valoarea eligibilă din PNRR (fără TVA): 6.082.234,07 lei

            Valoarea TVA aferentă a cheltuielilor eligibile din PNRR: 1.146.720,30 lei

            Perioada de implementare a proiectuluit: 30.06.2026

 

 Apel de proiecte gestionat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României.  

 

PRIMAR, MIRON Viorel.  

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

”PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                  https://www.facebook.com/PNRROficial/