Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2016

Contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii - cheltuieli, la data de 31.03.2016, cod 21 , Anexa nr.11

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii (de subordonare locală) - venituri, la data de 31.3.2016, cod 20, Anexa 9.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 31.03.2016, Fonduri Nerambrusabile, Secțiunea Dezvoltare

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 31.03.2016, Fonduri Nerambrusabile, Secțiunea Dezvoltare

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 31.03.2016, Credite Interne, Secțiunea Dezvoltare

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 31.03.2016, cod 21, Anexa nr.13

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 31.03.2016, cod 20, Anexa nr.12

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 31 martie 2016, cod 31, Anexa nr.29

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, la data de 31.03.2016, cod 08, Anexa nr.9

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlu 58) la data de 31.03.2016, cod 56, Anexa nr.27

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare martie 2016, cod 14*, Anexa 19.

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare martie 2016, cod 10*, Anexa 19.

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31 martie 2016, cod 18, Anexa 40b.

Disponibil din mijloace cu destinație specială, la data de 31 martie 2016, cod 05, Anexa 14b.

Situația fluxurilor de Trezorerie, la data de 31 martie 2016, cod 04.

Situația fluxurilor de Trezorerie, la data de 31 martie 2016, cod 03, Anexa 3.

Contul de rezultat patrimonial, la data de 31 martie 2016, cod 02, Anexa 2.

Bilanț la data de 31 martie 2016, cod 01, Anexa 1.

 

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 31 mai 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 30 aprilie 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 31 martie 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 28 februarie 2016, cod 40, 42, 54, Anexa 30b.

Sinteza plățior restante și arieratelor la data de 31 ianuarie 2016, cod 40, Anexa 30b.