Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. II 2015

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești pe trimestrul II 2015

Bilanț la data de 30 iunie 2015, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 30 iunie 2015, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de Trezorerie la 30 iunie 2015, cod 03

Disponibil din mijloace cu destinație specială la 30 iunie 2015, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor defalcate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate dn FEN postaderare, iunie 2015, Anexa 19, cod 10*)

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare (titlul 56 și tilul 58) la data de 30 iunie 2015, Anexa 27, cod 56

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 30 iunie 2015

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 30.06.2015

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la 30.06.2015, Anexa nr.12, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la 30.06.2015, Anexa nr.12, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la 30.06.2015, Anexa nr.18, cod 21, Sursa 008, Fonduri Nerambursabile

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii (de subordonare locală) venituri la data de 30.06.2015, Anexa nr.9, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii - cheltuieli la data de 30.06.2015, Anexa nr.11, cod 21