Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2014

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului oraşului Comăneşti trim.I, anul 2014.

Bilanț la data de 31.03.2014.

Contul de rezultat patrimonial, Anexa 2, la data de 31.03.2014.

Situația fluxurilor de trezorerie, Anexa 3, la data de 31.03.2014.

Situația fluxurilor de trezorerie, cod 04, la data de 31.03.2014.

Disponibil din mijloace cu destinație specială, cod 05, Anexa 14b, la data de 31.03.2014.

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, cod 10, la data de 31.03.2014.

Situația plăților efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", cod 56, la data de 31.03.2014.

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 31 martie 2014.

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, la data de 31 martie 2014.

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - venituri, cod 20, anexa 12, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 13, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 51.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 54.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 61.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 65.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 65.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 66.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 66.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 67.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 68.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 68.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 70.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 74.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 80.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 83.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 84.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 87.10, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, anexa 7, capitol 87.02, la data de 31 martie 2014.

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - cheltuieli, cod 21, anexa 11.

Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - venituri, cod 20, anexa 9.