Formulare Registrul Agricol

 
      Acte suplimentare pentru Anexa 1.2:
  • Documentație cadastrală (plan de situație) în original, iar pentru cazul în care terenul este mai mare decât cel înscris în rolul agricol se va prezenta Proces verbal de Vecinătate întocmit de inginer autorizat semnat de vecini, cu serie de carte de identitate și CNP
  • Adeverință ROL Agricol privind deținerea imobilului de 30 ani - se obține în cel puțin 5 zile de la depunerea cererii
  • Declarație notarială privind posesia terenului conform cadastrului - fără litigii
  • Adeverință ROL Agricol pentru anul în curs
  • Copie certificat fiscal de la Serviciul Impozite și Taxe
  • Copie acte de identitate
  • Formulare Anexa 1.2 și cereri-tip de la ghișeul de multiplicare a documentelor
  • Copie Anexa 23-24 în cazul în care se dezbate moștenirea