Formulare Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei

 (Depunerea documentației și ridicarea actelor se face la ghișeul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei din strada Republicii, nr. 88)

 

  

  Important:
        Cetățenii care din diferite motive nu se pot prezenta în vederea ridicării actului de identitate au posibilitatea ridicării respectivului document prin terțe persoane în modalitățile:
 • procură autentificată la un notar public;
 • prin menționarea la depunerea cererii, a persoanei desemnate pentru ridicarea noului document, în rubrica "Alte mențiuni".
Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0234 37 22 66
 

          Documentele necesare pentru obținerea actului de identitate (la împlinirea vârstei de 14 ani):

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naștere al minorului, original și copie;
 • certificatul de căsătorie al părinților, original și copie;
 • hotărârea de divorț legalizată (dacă este cazul) în original și copie;
 • copia actului de idenitate al unui dintre părinți;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei) achitată la sediul Primăriei Orașului Comănești.

          Documentele necesare pentru obținerea actului de identitate (la împlinirea vârstei de 18 ani și după 18 ani):

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • în cazul furtului, dovada eliberată de secția de poliție unde s-a reclamat furtul;
 • certificatul de naștere, căsătorie/hotărâre de divorț legalizată (dacă este cazul) în original;
 • documentele care se face dovada domiciliului, în original și copie;
 • un document cu fotografie emis de M.A.I. (pașaport, permis de conducere, carte de alegător) în original;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate (7 lei) achitată la sediul Primăriei Orașului Comănești.