2016_1 - Consilieri locali

  

 

Nr. crt.

Nume şi prenume Funcţia

1

Adam Georgeta Roxana    Consilier local         

2

Alboaie Simion  Consilier local

3

Albu Liliana  Consilier local

4

Anastasiu Constantin  Consilier local

5

Ardeleanu Tomită  Consilier local

6

Balaș Monica  Consilier local

7

Budacă Vasile  Consilier local

8

Caloianu Emilia  Consilier local

9

Ciobanu Adrian  Consilier local

10

Cozma Florin  Consilier local

11

Darie Irinel     Consilier local

12

Dobrescu Mihail  Consilier local

13

Ghiurcă Ion  Consilier local

14

Laic Robert-Constantin  Consilier local

15

Lazăr Costică  Consilier local

16

Popa Florin  Consilier local

17

Șișca Maria-Laura  Consilier local

18

Șopârtoc Teofil-Cristinel  Consilier local

19

Vașlovanu Ștefan  Consilier local