Indemnizaţia pentru însoţitor

Documentatia necesara:

- Cerere;

- Acte de stare civila (original si xerocopie)

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - beneficiar

- Certificat de nastere al minorului cu handicap grav

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - reprezentant legal al copilului cu handicap grav

- Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie - a reprezentantului legal (tutore sau curator) al persoanei cu handicap grav;

- Certificat de încadrare în grad de handicap grav (original si xerocopie)

- Sentinta civila definitiva de punere sub interdictie a persoanei cu handicap grav (original si xerocopie)

- Dispozitie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav;