Uniunea Europeană - Fondul European De Dezvoltare Regională Guvernul României Programul Operaţional Regional Fonduri Structurale 2014-2020

 

 13.01.2022

 

Comunicat de presă

Lansarea proiectului

„Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS - 126580

 

      UAT Orașul Comănești din Județul Bacău emite acest comunicat de presă în vederea lansării proiectului „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS - 126580.

      Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 - îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

      Contractul de finanțare se derulează între UAT Orașul Comănești, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management (AM POR) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (OI).

      Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Comănești, județul Bacău, prin abordarea integrata a măsurilor de regenerare urbana.

      Obiectivele specifice ale proiectului integrat „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS - 126580, constă în asigurarea dezvoltării urbane și creșterea calității vieții locuitorilor din Orașul Comănești ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii de educație prin:

  • reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Minerului;
  • construirea unei Săli de sport aferentă Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Petru Rareș;
    • reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirii Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Cuza Vodă;
    • modernizarea prin asfaltarea străzilor: Pârâul Valea Poienii, Gheorghe Asachi, Oituz, Corobanu, Lapoș, Mioriței.

Rezultatele proiectului:

  • îmbunătățirii infrastructurii de educație prin reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Minerului, Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Cuza Vodă, construirea unei Săli de sport aferentă Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Petru Rareș
  • modernizarea prin asfaltarea străzilor: Pârâul Valea Poienii, Gheorghe Asachi, Oituz, Corobanu, Lapoș, Mioriței.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 64 luni, respectiv între 01.09.2018 și 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 26.157.443,00 lei, din care contribuție FEDR este de 19.794.152,12 lei.

Locul de desfășurare al proiectului: orașul Comănești, județul Bacău.

Persoana de contact:

Gură Alina, manager proiect, telefon 0234.374.273, fax 0234.374.278

E-mail: proiectcomanesti126580 @yahoo.com

WEB: www.primariacomanesti.ro