Proiect “Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Școala nr. 6 Vermești, - Județul Bacău, Orașul Comănești, str. Cireșoaia nr. 66”, COD SMIS 118670

  

Uniunea Europeană - Fondul European De Dezvoltare Regională Guvernul României Programul Operaţional Regional Fonduri Structurale 2014-2020

 

 

Derulare proiect “Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Școala nr. 6 Vermești, - Județul Bacău, Orașul Comănești, str. Cireșoaia nr. 66”

 

      UAT Orașul Comănești din Județul Bacău, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 3263/01.10.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a derulat proiectul “Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Școala nr. 6 Vermești, - Județul Bacău, Orașul Comănești, str. Cireșoaia nr. 66”, COD SMIS 118670.

 

      Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: Clădiri publice, sesiunea de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI.

 

      Scopul proiectului a fost creșterea eficienței energetice a Școlii nr. 6 din localitatea Comănești, Jud. Bacău în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin execuția de lucrări de reabilitare termică, contribuind astfel la: îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor școlii/preșcolarilor și a cadrelor didactice, reducerea consumului de energie finală, scăderea anuală a consumului de gaze cu efect de seră, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea unor surse regenerabile de producere a energiei.

 

      Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  • OS 1. Reducerea emisiilor de carbon cu 78,53%. In urma eficientizării energetice a clădirii nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră va înregistra o diminuare, respectiv de la 94,05 tone CO2 la 20,19 tone CO2.
  • OS 2. Imbunatatirea eficientei energetic a cladirii in vederea obtinerii unei economii anuale de energie de 76,61% din consumul initial.

      Rezultatele proiectului sunt:

  • Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră;
  • Scăderea consumului anual de energie primară;
  • Scăderea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile;
  • Scăderea consumului anual specific de energie primară din surse regenerabile;
  • Scăderea consumului anual de energie finală in clădirea publica din surse neregenerabile.

      Valoarea totală a proiectului este de 3.222.124,28 lei cu TVA, din care contribuția Uniunii Europene este de  este de 1.556.903,51 lei cu TVA lei cu TVA, iar contribuția națională este de 1.665.220,77 lei cu TVA.

      Locul de desfășurare al proiectului: orașul Comănești, județul Bacău.

      Perioada de implementare: 01.03.2017 - 30.11.2021

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului.