Anunţ public adoptare PIDU

Descărcaţi în format PDF

 ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI COMĂNEŞTI

Str. Ciobănuş nr. 2, jud. Bacău 

Tel.: 0234/374273, Fax: 0234/374278 

Serviciul Urbanism
Nr. 25671 din 13.05.2009

ANUNŢUL PUBLIC

 

     În urma analizei Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Comăneşti, titular Primăria Oraşului Comăneşti, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău propune ca planul sus-menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, deoarece nu necesită evaluare de mediu.

      Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău (Bd. Ioniţă sandu Sturza nr. 78) sau prin fax nr. 0234571056, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ.

 

 

                             PRIMAR                                                              SERV. URBANISM                             
                     Ec. VIOREL MIRON                             Ing. COSMIN CHIRIAC