Anunţ public PIDU

Descărcaţi în format PDF

 ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI COMĂNEŞTI

Str. Ciobănuş nr. 2, jud. Bacău 

Tel.: 0234/374273, Fax: 0234/374278 

Serviciul Urbanism
Nr. 29647din 02.04.2009

ANUNŢ PUBLIC

 

     PRIMĂRIA ORAŞULUI COMĂNEŞTI, titular al "Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Comăneşti", anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sus-menţionat.

     Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza în zilele de luni-vineri între orele 0800-1600 şi la sediul Primăriei oraşului Comăneşti.

     Observaţiile publicului se primesc în scris zilnic, la sediul APM Bacău sau la fax nr. 0234-571056, până la data de 27.04.2009.

 

 

                             PRIMAR                                                              SERV. URBANISM                             
                     Ec. VIOREL MIRON                             Ing. COSMIN CHIRIAC