Anunț nr. 2 mediu pentru proiectul: ,,Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău”

  

         Guvernul României         

 

 

            ORAȘUL COMĂNEȘTI, titular al proiectului ”Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău” propus a fi realizat în orașul Comănești, cartierul cartierul Lunca de Jos, Șupan, Lăloaia Stângă, Lăloaia Dreaptă, Sublăloaia, Podei, Podina, județul Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

           Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet:

 

www.apmbc.anpm.ro.

 

           Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.