Anunţ colectiv - aprilie 2009

Descărcaţi în format PDF

 ROMÂNIA
PRIMĂRIA ORAŞULUI COMĂNEŞTI

Str. Ciobănuş nr. 2, jud. Bacău 

Tel.: 0234/374273, Fax: 0234/374278 

Serviciul Impozite şi Taxe Locale
Nr. 30422 din 15.04.2009

ANUNŢ COLECTIV
pentru comunicarea prin publicitate

 

        În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili persoane fizice:

 


Nr. crt.

 Nr. rol

Numele şi prenumele/denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Denumirea actului administrativ-fiscal/

nr. şi data actului

1

 126011

S.C. Lisro S.R.L.

Comanesti, str. Arinilor, nr.25

Inştiinţare plată 25360/10.02.2009

2

 96356

S.C. Vartolomei Varto S.R.L.

Comanesti, str. Combinatului, nr.11A

Inştiinţare plată 25360/10.02.2009

3

 127146

S.C. Cab Affaire S.R.L.

Comanesti, str.T.Vladimirescu,  Bl.A1, Ap.4

Inştiinţare plată 29761/06.04.2009

4

 125781

S.C. Elvab Company S.R.L.

Comanesti, str. N. Ghica, Bl.4, Ap.24 

Inştiinţare plată 25360/10.02.2009

5

 125453

S.C. Gamali & Friends Distribution S.R.L.

Bacău, str. Bradului, Bl.52, Ap.15

Inştiinţare plată 25360/10.02.2009

6

 124342

S.C. Hidram S.A.

Bacău, Str. Tolstoi, nr.69

Inştiinţare plată 25360/10.02.2009

7

 97276

S.C. CD Trade Impex S.R.L.

Bucureşti, str. Voroneţ, Bl.D5A, Ap. 16

Inştiinţare plată 24593/02.02.2009

8

 125818

S.C. Imobiliar S.R.L.

Sibiu, str. Turnului, nr.23

Inştiinţare plată 25360/10.02.2009

9

 12620

Crişan Viorel şi Valentina 

Comanesti, str. Arinilor, nr.31

Inştiinţare plată 44104/20.10.2008

10

 123646

Alyahia Yahia

Comanesti, str. Crinului, nr.15

Inştiinţare plată 42147/24.09.2008

11

 124382

Stanciu Gheorghe

Comanesti, str. Combinatului, nr.1

Inştiinţare plată 42295/25.08.2008

12

 126639

Botezatu Vasile

Comanesti, str. Ecoului, nr.6

Inştiinţare plată 44104/20.10.2008

13

 124094Petroiu Mioara

Comanesti, str. M. Sadoveanu, nr. 44

Inştiinţare plată 44104/20.10.2008

14

 126434

Marcu Adinel

Comanesti, str. Moldovei, nr.27

Inştiinţare plată 42147/24.09.2008

15

 21113

Imbrea I. Gheorghe

Comanesti, str. Moldovei, nr.37

Inştiinţare plată 42147/24.09.2008

16

 126108

Lungu Mihaela

Comanesti, str. Moldovei, nr.39

Inştiinţare plată 42147/24.09.2008

17

 39950

Vizitiu Gh. Ion

Comanesti, str. Moldovei, nr.47

Inştiinţare plată 42147/24.09.2008

18

 39977

Vizitiu Mariana

Comanesti, str. Moldovei, nr.47A

Inştiinţare plată 42147/24.09.2008

19

 126435

Marcu Laura

Comanesti, str. Moldovei, nr.48

Inştiinţare plată 42147/24.09.2008

20

 25511

Mihalcea Costică

Comanesti, str. Moldovei, nr.49

Inştiinţare plată 42147/24.09.2008

21

 33522

Radu Mihai Daniel

Comanesti, str. Moldovei, nr.53A

Inştiinţare plată 42147/24.09.2008

 22 25627  Mihoc Claudiu Comanesti, str. Moldovei,        nr.97  Inştiinţare plată 42147/24.09.2008
 23 2606  Tiriplic Valeriu

 Comăneşti, str. N. Bălcescu,  nr.2 

  Inştiinţare plată 44104/20.10.2008
 24 126800  Tarcau Cornel Comăneşti, str. N. Ghica, Bl.1,  Ap.9  Inştiinţare plată 46082/18.11.2008
 25 125032  Burcioiu Mariana Comăneşti, str. N. Ghica, Bl.1,  Ap.18  Inştiinţare plată 46082/18.11.2008
 26 114043  Mindrila Constantin Comăneşti, str. N. Ghica, Bl.2,  Ap.5  Inştiinţare plată 46082/18.11.2008
 27 112156  Condrea Costică şi Cornelia Comăneşti, str. N. Ghica, Bl.2,      Ap.34  Inştiinţare plată 46082/18.11.2008
 28 126725  Cosa Adrian Comăneşti, str. N. Ghica, Bl.2,      Ap.10  Inştiinţare plată 46082/18.11.2008
 29 126177  Balan Nicolaie şi Nicoleta Comăneşti, str. N. Ghica, Bl.2,   Ap.12  Inştiinţare plată 46082/18.11.2008
 30 29362  Tuvec Lucian Ştefan Comăneşti, str. N. Ghica, Bl.2, Ap.23  Inştiinţare plată 46082/18.11.2008
 31 126683  Coşeraru Cătălina Comăneşti, str. Runcului, nr.14  Inştiinţare plată 45328/07.11.2008
 

     Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la Serviciul de Impozite şi Taxe Locale din cadrul PRIMĂRIEI COMĂNEŞTI.

     Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului înregistrat cu numărul 30422 din 15.04.2009.

PRIMAR,
Ec. VIOREL MIRON

 

 

          Sef Serviciu IT,                          Inspector,                           Casier,         
 ADRIANA AMBĂRUŞ   CRISTINA MIHĂIEŞ         GABRIEL COJOCARU