Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2015

Bilanț la data de 30 septembrie 2015, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 30 septembrie 2015, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30 septembrie 2015, cod 03

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 30 septembrie 2015, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 30 septembrie 2015, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, septembrie 2015, Anexa 19, cod 10*).

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58), la data de 30 septembrie 2015, Anexa 27, cod 56

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii, la finele perioadei 30 septembrie 2015, Anexa 29, cod 31

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap la data de 30.09.2015, Anexa 9, cod 08

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din Administrația Locală la data de 30.09.2015, Anexa 40b, cod 18

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 30.09.2015, Anexa 12, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 30.09.2015, Anexa 13, cod 21

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, la data de 30.09.2015, Anexa 17, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli, la data de 30.09.2015, Anexa 18, cod 21

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii (de subordonare locală) - venituri la data de 30.09.2015, Anexa 9, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii - cheltuieli, la data de 30.09.2015, Anexa 11, cod 21