Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2015

Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești pe trimestrul I 2015

Bilanț la data de 31 martie 2015, Anexa 1, cod 01

Contul de rezultat patrimonial la data de 31 martie 2015, Anexa 2, cod 02

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31 martie 2015, cod 03

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31 martie 2015, cod 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31 martie 2015, Anexa 14b, cod 05

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate de FEN postaderare, Anexa 19, cod 10

Situația plăților efectuate la 31 martie 2015, cod 56

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la 31 martie 2015, cod 31

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la 31 martie 2015, cod 18

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la 31 martie 2015, Anexa 12, cod 12

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli la 31 martie 2015, Anexa 13, cod 21

Cont de execuție A-venituri, sursa finanțare 08 Contabilitate- Fonduri nerambrusabile la 31 martie 2015

Cont de execuție Fonduri nerambrusabile - cheltuieli, sursa 08, la 31 martie 2015

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice din venituri proprii (de subordonare locală), venituri, la 31 martie 2015, Anexa 9, cod 20

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii - cheltuieli, la data de 31 martie 2015, Anexa 11, cod 21