Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2022

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trimestrului IV 2022, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la data 31.12.2022, cod 01, Anexa nr.1

Cont de rezultat patrimonial la data 31.12.2022, cod 02, Anexa nr.2

Situația fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2022, cod 03, Anexa nr.3

Situația fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2022, cod 04, Anexa nr.4

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 31.12.2022, cod 05, Anexa nr.14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data 31.12.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (titlul 56, 58, și 60)la data 31.12.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (titlul 56, 58, și 60)la data 31.12.2022, cod 56, Anexa nr.27

Plăți efectuate la titlul 65 (pe titluri) la data 31.12.2022, cod 65, Anexa nr.28

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la data 31.12.2022, cod 31, Anexa nr.29

Situația activelor fixe amortizabile la data 31.12.2022, cod 26, Anexa nr.36A

Situația activelor fixe amortizabile la data 31.12.2022, cod 27

Situația activelor fixe amortizabile la data 31.12.2022, cod 29

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, la data 31.12.2022, cod 25, Anexa nr.34

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data 31.12.2022, cod 18, Anexa nr.40b

Cont de execuție a bugetelor instituțiilor publice - venituri la data 31.12.2022, cod 20, Anexa nr.12

Situația plăților restante și arieratelor la data 31.12.2022, cod 40, Anexa nr.30b

Plăți restante la data 31.12.2022, cod 40, Anexa nr.30b