Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. III 2022

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trimestrului III 2022, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanţ la data de 30.09.2022, cod 01, Anexa nr.1

Cont de rezultat patrimonial la data de 30.09.2022, cod 02, Anexa nr.2

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2022, cod 03, Anexa nr.3

Situaţia fluxurilor de trezorerie la data de 30.09.2022, cod 04, Anexa nr.4

Disponibil din mijloace cu destinaţie specială la data de 30.09.2022, cod 05, Anexa nr.14

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte eferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la data de 30.09.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte eferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la data de 30.09.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte eferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare la data de 30.09.2022, cod 14, Anexa nr.19

Plăţi efectuate la titlul 65 (pe titluri) la data de 30.09.2022, cod 56, Anexa nr.27

Plăţi efectuate la titlul 65 (pe titluri) la data de 30.09.2022, cod 65, Anexa nr.28

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 30.09.2022, cod 18, Anexa nr.40b

Situația plăților efectuate din buget și care nu sunt cheltuieli efective la data de 30.09.2022, cod 31, Anexa nr.29

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la data de 30.09.2022, cod 20, Anexa nr.12

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2022, cod 40, Anexa nr.30b

PLăți restante la data de 30.09.2022, cod 42, Anexa nr.30b

PLăți restante la data de 30.09.2022, cod 54, Anexa nr.30b