Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. I 2022

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trimestrului I 2022, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la data 31.03.2022, cod 01, Anexa nr.1

Contul de rezultat patrimonial la data 31.03.2022, cod 02, Anexa nr.2

Situația fluxurilor de trezorerie la data 31.03.2022, cod 03, Anexa nr.3

Situația fluxurilor de trezorerie la data 31.03.2022, cod 04, Anexa nr.4

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data 31.03.2022, cod 05, Anexa nr.14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, la data 31.03.2022, cod 10, Anexa nr.19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, la data 31.03.2022, cod 14, Anexa nr.19

Plăți efectuate la titlul 56 (pe titluri) la data 31.03.2022, cod 56, Anexa nr.27

Plăți efectuate la titlul 65 (pe titluri) la data 31.03.2022, cod 65, Anexa nr.28

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la data 31.03.2022, cod 31, Anexa nr.29

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data 31.03.2022, cod 18, Anexa nr.40b

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la data 31.03.2022, cod 20, Anexa nr.12

Situația plăților restante și arieratelor la data 31.03.2022, cod 40, Anexa nr.30b