Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2013

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului oraşului Comăneşti trim.IV, anul 2013.
Bilanţ la data de 31.12.2013
Cont de execuție al bugetului local - cheltuieli, cod 21, Anexa 13, la data de 31.12.2013
Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - cheltuieli, cod 21, Anexa 11, la data de 31.12.2013
Cont de execuție buget local - venituri, cod 20, Anexa 12, la data de 31.12.2013
Cont de execuție buget local - venituri, cod 20, Anexa 12, secțiunea funcționare, la data de 31.12.2013
Cont de execuție al bugetului instituțiilor publice finațate dein venituri proprii și subvenții (de subordonare locală) - venituri, cod 20, Anexa 9, la data de 31.12.2013
Cont de rezultat patrimonial cod 02, Anexa 2, la data de 31.12.2013
Disponibil din mijloace cu destinație specială, cod 5, Anexa 14B, la data de 31.12.2013
Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală, cod 18, Anexa 40B, la data de 31.12.2013
Situația activelor fixe amortizabile, cod 26, Anexa 35A, la data de 31.12.2013
Situația activelor fixe neamortizabile, cod 28, Anexa 35B, la data de 31.12.2013
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al UAT Comănești, Anexa 30B1, la data de 31.12.2013
Situația fluxurilor de Trezorerie, cod 03, Anexa 3, la data de 31.12.2013
Situația fluxurilor de Trezorerie, cod 04, Anexa 3, la data de 31.12.2013
Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap, cod 08, Anexa 9, la data de 31.12.2013
Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii, cod 25, Anexa 34 la data de 31.12.2013
Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei 31.12.2013, cod 31, Anexa 29
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare, cod 10, Anexa 19, la data de 31.12.2013
Situația plăților restante, cod 40, Anexa 30B, la data de 31.12.2013
Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrative-teritoriale, cod 24, la data de 31.12.2013