Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2020

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trim IV 2020, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri la data de 31.12.2020, cod 20, anexa 12 - Secțiunea Funcționare

Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2020, cod 28, anexa 35b

Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2020, cod 29, anexa 35

Situația activelor fixe data de 31.12.2020, cod 27, anexa 35a

Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2020, cod 26, anexa 35a

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2020, cod 25, anexa 34

Venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2020, cod 25, anexa 22

Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective la data de 31.12.2020, cod 31, anexa 29

Plăți efectuate la titlul 65 la data de 31.12.2020, cod 65, anexa 28

Plăți efectuate la titlul 56 la data de 31.12.2020, cod 56, anexa 27

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderrare, la data de 31.12.2020, cod 10*), anexa 19

Disponibil din mijloace cu destinație specială, la data de 31.12.2020, cod 05, anexa 14

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31.12.2020, cod 04, anexa 4

Situația fluxurilor de Trezorerie la data de 31.12.2020, cod 03, anexa 3

Bilanț la data de 31.12.2020, cod 01, anexa 1

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020, cod 02, anexa 2

Situația plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2020, cod 40, anexa 30b