Indicatorii cu privire la execuția bugetului orașului Comănești trim. IV 2019

Indicatorii cu privire la execuția bugetului pe trim IV 2019, prevăzuți în anexa nr.2 la Ordinul comun MAI/MFP nr. 244/2651/2011

Bilanț la data de 31.12.2019, cod 01, Anexa nr. 01

Contul de rezultat patrimonial data de 31.12.2019, cod 02, Anexa nr. 02

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019, cod 03, Anexa nr. 03

Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019, cod 04, Anexa nr. 04

Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2019, cod 05, Anexa nr. 14

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor post-aderare FEN la data de 31.12.2019, cod 10, Anexa nr. 19

Plăți efectuate la titlul 56 (pe titluri) la data de 31.12.2019, cod 56, Anexa nr. 27

Plăți efectuate la titlul 56 (pe titluri) la data de 31.12.2019, cod 65, Anexa nr. 28

Situația plăților efectuate din buget și care nu sunt cheltuieli efective la data de 31.12.2019, cod 31, Anexa nr. 29

Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019, cod 26, Anexa nr. 35a

Situația activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2019, cod 27, Anexa nr. 35a

Situația activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2019, cod 28, Anexa nr. 35b

Situația activelor fixe neamortizabile - reduceri, la data de 31.12.2019, cod 29, Anexa nr. 35b

Situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri proprii la data de 31.12.2019, cod 25, Anexa nr. 34

Venituri, cheltuieli și excendente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale, data de 31.12.2019, Anexa nr. 22

Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2019, cod 18, Anexa nr. 40b

Situația plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2019, cod 40, Anexa nr. 30b

Cont de execuție a bugetului instituțiilor publice - venituri, secțiunea funcționare, la data de 31.12.2019, cod 20, Anexa nr. 12

Buget local - autofinanțate, rectificat - decembrie 2019

Buget local rectificat - decembrie 2019

Lista obiectivelor de investiții trim IV anul 2019