Rapoarte privind transparenta decizionala

 

 

Anexa cuprinzând coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești și din cadrul serviciilor publice subordonate, începând cu data de 29.09.2020

 

Anexa cuprinzând coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești și din cadrul serviciilor publice subordonate, începând cu data de 30.09.2019

 

Anexa cuprinzând coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești și din cadrul serviciilor publice subordonate, începând cu data de 01.01.2019

 

Anunț privind aplicarea Legii nr. 231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

Anexa cuprinzând coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești și din cadrul serviciilor publice subordonate, începând cu data de 28.09.2018

 

Anexa cuprinzând coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești și din cadrul serviciilor publice subordonate, începând cu data de 01.01.2018

 

Lista cuprinzând coeficienții și salariile pentru funcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești și din cadrul serviciilor publice subordonate, începând cu data de 01.07.2017

 

Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor în semestrul I anul 2017

 

Raport anual privind accesul la informatiile de interes public la nivel UAT Oraș Comănești pe anul 2016

 

Raport privind transparența decizională la nivel UAT Oraș Comănești pe anul 2016

 

Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor în semestrul II anul 2016

 

Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor în semestrul I anul 2016

 

Raport anual privind accesul la informatiile de interes public la nivel UAT Oraș Comănești pe anul 2015

 

Raport privind transparența decizională la nivel UAT Oraș Comănești pe anul 2015

 

Raport privind transparența decizională la nivel UAT  Oraș Comănești pe anul 2014