Program audienţe Consiliul Local

 

Programul de audienţe al consilierilor Consiliului Local al oraşului Comăneşti

 

  • COMISIA ECONOMICĂ: În prima săptămână a lunii, Miercuri între orele 10.00-12.00

Comisia pentru activităţi economico-financiare, buget-finanţe, administrarea patrimoniului public şi privat, servicii, comerţ şi turism, agricultură, prognoze economico-sociale

 

  • COMISIA DE URBANISM: În a II-a săptămână a lunii, Joi între orele 10.00-12.00

Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism, conservare monumente istorice şi arhitectură, protecţia mediului înconjurător, probleme ecologice

 

  • COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE: În a III-a săptămână a lunii, Joi între orele 10.00-12.00

Comisia social culturală şi probleme de cultură, învăţământ, sănătate, protecţie socială şi familie, tinereţe şi sport

 

  • COMISIA JURIDICĂ: În a IV-a săptămână a lunii, Marţi între orele 10.00-12.00

Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 

 

*Înscrierile pentru audienţe se fac la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Comăneşti