Comunicat de presă - proiect COD SMIS 124362

 

 

  • ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala "Liviu Rebreanu” și la structura arondată Școala nr. 4 Comănești” SMIS 124362


Descarcă anunțul complet...

 

 

 

 

Comunicat de presă - proiect COD SMIS 124361

 

 

  • ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la „Școala Ciprian Porumbescu” Comănești”


Descarcă comunicatul complet...

 

 

 

 

Comunicat de presă: Lansarea proiectului „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS - 126580

  

Uniunea Europeană - Fondul European De Dezvoltare Regională Guvernul României Programul Operaţional Regional Fonduri Structurale 2014-2020

 

 13.01.2022

 

Comunicat de presă

Lansarea proiectului

„Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS - 126580

 

      UAT Orașul Comănești din Județul Bacău emite acest comunicat de presă în vederea lansării proiectului „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS - 126580.

      Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Obiectiv specific 13.1 - îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

      Contractul de finanțare se derulează între UAT Orașul Comănești, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management (AM POR) și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (OI).

      Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Comănești, județul Bacău, prin abordarea integrata a măsurilor de regenerare urbana.

      Obiectivele specifice ale proiectului integrat „Implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău”, COD SMIS - 126580, constă în asigurarea dezvoltării urbane și creșterea calității vieții locuitorilor din Orașul Comănești ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii de educație prin:

 • reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Minerului;
 • construirea unei Săli de sport aferentă Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Petru Rareș;
  • reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea clădirii Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Cuza Vodă;
  • modernizarea prin asfaltarea străzilor: Pârâul Valea Poienii, Gheorghe Asachi, Oituz, Corobanu, Lapoș, Mioriței.

Rezultatele proiectului:

 • îmbunătățirii infrastructurii de educație prin reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Minerului, Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Cuza Vodă, construirea unei Săli de sport aferentă Școlii Gimnaziale Costachi S. Ciocan din strada Petru Rareș
 • modernizarea prin asfaltarea străzilor: Pârâul Valea Poienii, Gheorghe Asachi, Oituz, Corobanu, Lapoș, Mioriței.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 64 luni, respectiv între 01.09.2018 și 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 26.157.443,00 lei, din care contribuție FEDR este de 19.794.152,12 lei.

Locul de desfășurare al proiectului: orașul Comănești, județul Bacău.

Persoana de contact:

Gură Alina, manager proiect, telefon 0234.374.273, fax 0234.374.278

E-mail: proiectcomanesti126580 @yahoo.com

WEB: www.primariacomanesti.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect “Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Școala nr. 6 Vermești, - Județul Bacău, Orașul Comănești, str. Cireșoaia nr. 66”, COD SMIS 118670

  

Uniunea Europeană - Fondul European De Dezvoltare Regională Guvernul României Programul Operaţional Regional Fonduri Structurale 2014-2020

 

 

Derulare proiect “Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Școala nr. 6 Vermești, - Județul Bacău, Orașul Comănești, str. Cireșoaia nr. 66”

 

      UAT Orașul Comănești din Județul Bacău, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 3263/01.10.2018, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a derulat proiectul “Eficientizarea energetică a clădirilor publice – Școala nr. 6 Vermești, - Județul Bacău, Orașul Comănești, str. Cireșoaia nr. 66”, COD SMIS 118670.

 

      Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B: Clădiri publice, sesiunea de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI.

 

      Scopul proiectului a fost creșterea eficienței energetice a Școlii nr. 6 din localitatea Comănești, Jud. Bacău în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin execuția de lucrări de reabilitare termică, contribuind astfel la: îmbunătățirea condițiilor oferite elevilor școlii/preșcolarilor și a cadrelor didactice, reducerea consumului de energie finală, scăderea anuală a consumului de gaze cu efect de seră, gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea unor surse regenerabile de producere a energiei.

 

      Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 • OS 1. Reducerea emisiilor de carbon cu 78,53%. In urma eficientizării energetice a clădirii nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră va înregistra o diminuare, respectiv de la 94,05 tone CO2 la 20,19 tone CO2.
 • OS 2. Imbunatatirea eficientei energetic a cladirii in vederea obtinerii unei economii anuale de energie de 76,61% din consumul initial.

      Rezultatele proiectului sunt:

 • Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră;
 • Scăderea consumului anual de energie primară;
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară din surse neregenerabile;
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară din surse regenerabile;
 • Scăderea consumului anual de energie finală in clădirea publica din surse neregenerabile.

      Valoarea totală a proiectului este de 3.222.124,28 lei cu TVA, din care contribuția Uniunii Europene este de  este de 1.556.903,51 lei cu TVA lei cu TVA, iar contribuția națională este de 1.665.220,77 lei cu TVA.

      Locul de desfășurare al proiectului: orașul Comănești, județul Bacău.

      Perioada de implementare: 01.03.2017 - 30.11.2021

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului.

 

  

 

 

 

 

 

 

Comunicat presă TIC - 25.10.2021

 
ANUNȚ PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești, județul Bacău, cu echipamente TIC necesare pentru derularea activităților didactice în mediul on-line”


Descarcă anuntul complet...

 

Comunicat de presă - proiect COD SMIS 118670

  

  • ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI ”Eficientizarea energetică a clădirilor publice - Școala nr.6 Vermești, județul Bacău, Orașul Comănești, str. Cireșoaia, nr.66”, COD SMIS 118670


Descarcă comunicatul complet...

 

 

Strategia de Dezoltare A Orașului Comănești: 2021-2027

Anunț cu privire la realizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Comănești, pentru perioada 2021-2027


Descarca anuntul complet...

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Orașului Comănești 2012-2020

 

Hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Orașului Comănești 2012-2020

Anunt public 29.09.2011

Consiliul Local Comăneşti, titular al proiectului "Reabilitare şi extindere reţea de apă potabilă, înfiinţare reţea de canalizare şi conectarea acesteia la reţeaua orăşenească Comăneşti pentru cartierele Şupan, Lăloaia stângă, Lăloaia dreaptă şi Sublăloaia", anunţă publicul interesat...

Descarca anuntul complet...

 

Anunt public 24.08.2011

Consiliul Local Comăneşti şi Grupul din Comunitatea Minieră "Poiana Minerului", titulari ai proiectului "REGULARIZARE, REABILITARE ŞI ÎNDIGUIRE PÂRÂU AGACHI", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ARPM Bacău, că nu este necesară evaluarea impactului....

Descarcă anunţul complet...

 

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Unitatea Administrativ Teritorială Comăneşti anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitare reţea apă potabilă, înfiinţare reţea de canalizare şi conectarea acesteia la reţeaua orăşenească Comăneşti pentru cartierele Şupan, Lăloaia Stângă, Lăloaia Dreaptă şi Sublăloaia din Comăneşti"....


Descarca anuntul complet...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de mediu - Poiana Minerului

Grupul din Comunitatea Miniera "Poiana Minerului Comanesti" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a avizului de mediu pentru proiectul "Regularizare, reabilitare si indiguire parau Agachi din Valea Poienii", propus a fi amplasat in localitatea Comanesti, pe paraul Agachi.

Descarca anuntul complet...

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de mediu - Provincialii

Grupul din Comunitatea Miniera "Provincialii" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a avizului de mediu pentru proiectul "Reabilitare si modernizare sistem alimentare cu apa pe strazile Victoriei si Trotus", propus a fi amplasat in localitatea Comanesti, pe strazile Victoriei si Trotus...

Descarca anuntul complet...