Birouri / servicii

Aparatul de lucru al Primarului oraşului Comăneşti este format din: 

 • Serviciul Administraţie publică locală, Secretariat, Registratură, Registru agricol, Autoritate tutelară, Relaţii cu publicul, Arhivă, Oficiul juridic
 • Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Autorizare, Disciplină în construcţii, Acorduri, Avize, Fond funciar, Cadastru ISCIR
 • Serviciul Programe, Dezvoltarea localităţii, Marketing, Integrare europeană, Sistem informatic
  • Biroul Unitate de Implementare a Proiectelor 
  • Biroul Sistem Informatic
 • Direcţia Economică
  • Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget, Inventarierea patrimoniului
  • Serviciul impozite şi taxe locale
 • Compartimentul Consilieri Cabinetul Primarului 
 • Compartiment Audit intern
 • Compartiment Resurse umane, Salarii
 •  Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei
 • Direcţia tehnică
  • Serviciul tehnic
  • Serviciul gospodărire comunală