Consilieri Locali

LISTA CONSILIERILOR CONSILIULUI LOCAL COMĂNEŞTI

 

Nr.
Crt.

Numele şi prenumele

Apartenenţa

politică/comisie

Ocupaţia şi

locul de muncă

Telefon
1 ADAM GEORGETA-ROXANA PNL
Comisia de cultură, învățământ, sănătate, sport și tineret, turism și agrement, protecție socială și ocrotirea unor categorii de persoane, probleme de culte.
Medic

-------

2 ALBU LILIANA PNL
Comisia de studii, prognoze economice-sociale, administrarea patrimoniului public și privat al orașului, buget-finanțe, servicii și comerț, probleme de privatizare
Institutor/
Profesor SSD
-------
3 ALBOAIE SIMION PNL
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, protecția mediului înconjurător și probleme ecologice
Maistru/
Pensionar
--------
4 ANASTASIU CONSTANTIN

             PNL
Comisia de cultură, învățământ, sănătate, sport și tineret, turism și agrement, protecție socială și ocrotirea unor categorii de persoane, probleme de culte.

Profesor/

Director

-------
5 ARDELEANU TOMIȚA PSD
Comisia pentru administrație publică, probleme juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor
Administrator --------
6 BALAȘ MONICA PNL
Comisia pentru administrație publică, probleme juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

    Învățător

--------
7 BUDACĂ VASILE PSD
Comisia pentru administrație publică, probleme juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

Teolog/

Administrator

--------
8 CALOIANU EMILIA PNL
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, protecția mediului înconjurător și probleme ecologice
Inginer/
Pensionar
--------
9 CIOBANU ADRIAN

                   PNL
Comisia de studii, prognoze economice-sociale, administrarea patrimoniului public și privat al orașului, buget-finanțe, servicii și comerț, probleme de privatizare

Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, protecția mediului înconjurător și probleme ecologice

Inginer Diplomat/
Administrator Public
--------
10 COZMA FLORIN IONUȚ PNL
Comisia de cultură, învățământ, sănătate, sport și tineret, turism și agrement, protecție socială și ocrotirea unor categorii de persoane, probleme de culte
Profesor  --------
11 DARIE IRINEL PNL
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, protecția mediului înconjurător și probleme ecologice
--------- --------
12 DOBRESCU MIHAIL PSD
Comisia de studii, prognoze economice-sociale, administrarea patrimoniului public și privat al orașului, buget-finanțe, servicii și comerț, probleme de privatizare
Economist/
Pensionar
-------
13 GHIURCĂ ION PNL
Comisia de studii, prognoze economice-sociale, administrarea patrimoniului public și privat al orașului, buget-finanțe, servicii și comerț, probleme de privatizare
-------- -------
14 LAIC ROBERT 
CONSTANTIN
PNL
Comisia de cultură, învățământ, sănătate, sport și tineret, turism și agrement, protecție socială și ocrotirea unor categorii de persoane, probleme de culte

Profesor/

Director

-------
15 LAZĂR COSTICĂ PNL
Comisia de studii, prognoze economice-sociale, administrarea patrimoniului public și privat al orașului, buget-finanțe, servicii și comerț, probleme de privatizare

Profesor/

Pensionar

-------
16 POPA FLORIN PSD
Comisia de cultură, învățământ, sănătate, sport și tineret, turism și agrement, protecție socială și ocrotirea unor categorii de persoane, probleme de culte
Profesor/
Director
-------
17 ȘIȘCA MARIA LAURA PNL
Comisia pentru administrație publică, probleme juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor
Învățător -------
18 ȘOPÂRTOC TEOFIL-CRISTINEL PNL
Comisia pentru administrație publică, probleme juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor
-------- -------
19 VAŞLOVANU ŞTEFAN PSD
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, protecția mediului înconjurător și probleme ecologice

Asistent Medical/

Pensionar

------