Mesaj de întâmpinare!

Ne bucurăm că aţi accesat acest site ce a fost creat cu scopul de a vă oferi informaţii referitoare la preocupările administraţiei  publice pentru soluţionarea problemelor comunităţii.

Prin această pagină virtuală a Unităţii Administrativ Teritoriale Comăneşti, încercăm să fim mai aproape de cetăţenii oraşului nostru, de problemele şi sugestiile lor. Prezentând datele despre această străveche localitate şi altor persoane din ţară şi de peste hotare, printr-o transparenţă totală a activităţii noastre, dorim să oferim accesul la informaţiile utile atât pentru cetăţenii oraşului cât şi pentru cei interesaţi să cunoască realităţile locale contribuind decisiv  la dinamizarea potenţialului economic şi uman de care dispune oraşul Comăneşti.


Cu deosebită  consideraţie,
Primarul oraşului Comăneşti,

      ec.  Viorel Miron