Planul Integrat de Dezvoltare Urbană - PIDU

Planul integrat de dezvoltare urbană (PIDU) pentru centrul urban

- Oraşul Comăneşti -

descarcă în format pdf

 

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 1 - Sprijinirea  dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

Domeniul major de intervenţie  1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: Centre urbane.