Indemnizaţie creştere copil

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG nr. 111/ 2010, PENTRU COPIII NĂSCUŢI DUPĂ DATA DE 1 IANUARIE 2011 SE ACORDĂ INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL ÎN UNA DIN URMĂTOARELE VARIANTE LA ALEGERE:

 1. art. 2 al.1 lit.a şi al.2:  concediu până la vârsta de 1 an a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 1 an în cuantum de 75% din media veniturilor, între 600 şi 3400 lei/lună;
 2. art. 2 al.1 lit.b şi al.3:  concediu până la vârsta de 2 ani a copilului şi indemnizaţie până la vârsta de 2 ani în cuantum de 75% din media veniturilor, între 600 şi 1200 lei/lună;
 • art. 7 al 1: persoanele care au optat pentru prima variantă (concediu şi indemnizaţie pâna la vârsta de 1 an), au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum de 500 lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului,  în cazul reluării activităţii înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului.
 • art. 2 al.4 şi art 7 al.2: în cazul copilului cu handicap drepturile reprezentând concediu, indemnizaţie lunară între 600 şi 3400 lei şi stimulent de inserţie se acordă până la împlinirea vârstei de 3 ani a copilului.

ACTE NECESARE:

A). Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an sau 2 ani, 75% din media veniturilor nete realizate în ultimul an anterior naşterii copilului.

 • *cerere (Anexa 1 la HG nr.52/31.01.2011);
 • actul de identitate al solicitantului - (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original), hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original);
 • certificat de căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă eliberată de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care să rezulte că persoana îndreptăţită:
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului,
  • nivelul lunar al acestora,
  • prima şi ultima zi de concediu de maternitate,
  • data împlinirii celor 42 de zile reprezentând concediul de lăuzie,
  • prima zi de concediu de creşterea copilului;

sau - dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut  copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
sau -  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
sau - dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;

 • dovada eliberată de autorităţile sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului (in cazul salariatelor – decizie de suspendare a activităţii) ;
  sau - adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;
 • dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R., , Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank,  VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, Bancpost pe numele solicitantului;
 • Alte acte solicitate după caz.

B)   STIMULENT

B’) Stimulentul lunar pentru creşterea copilului până la 2 ani - 100 lei/lună

*persoanele care au dreptul la indemnizaţie creştere copil născut înainte de 1 ianuarie 2011, până la 2 ani, şi se întorc la muncă înainte de această dată, au dreptul la un stimulent lunar pentru creşterea copilului, în cuantum de 100 lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului (3 ani pentru copilul cu handicap).

B”) Stimulentul de inserţie în cuantum de 500 lei lună până la vârsta de 2 ani (3 ani pentru copilul cu handicap)

*persoanele care au dreptul la indemnizaţie creştere copil născut după 1 ianuarie 2011, au optat pentru concediul şi indemnizaţia  până la 1 an, şi se întorc la muncă înainte de această dată, au dreptul la un stimulent de inserţie, în cuantum de 500 lei/lună până la vârsta de 2 ani a copilului.       (3 ani pentru copilul cu handicap).

Acte necesare stimulent:

 • *cerere (Anexa 1 la HG 52/31.01.2011)
 • actul de identitate al solicitantului (copie şi original);
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original); hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecătorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
 • certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006 (copie şi original);
 • certificat căsătorie (copie şi original);
 • adeverinţă tip eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită :
  • a beneficiat de concediu de maternitate (pre şi postnatal), (să se precizeze perioada),
  • a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului (nu interesează cuantumul acestora);
  • realizează venituri în prezent, cu precizarea datei (zi/luna/an) de reluare a activităţii;
 • dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
 • pentru plata în cont bancar - extras de cont,  deschis la B.C.R.,  Banca Transilvania, Romexterra Bank, B.R.D., Alpha Bank, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank,  VOLKSBANK, UniCredit Tiriac Bank, CARPATICA, C.E.C. Bank, pe numele solicitantului.