Anul 2010

 • Hotarâre nr. 173/20.12.2010 pentru completarea şi modificarea HCL nr. 144 din 28.10.2010 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale pentru servicii apă canal, tratare şi epurare apă
 • Hotarâre nr. 172/20.12.2010 privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Bacău a terenului pentru construirea obiectivului Închidere depozit neconform Comăneşti, aferent proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău"
 • Hotarâre nr. 171/20.12.2010 privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, precum şi a seminţelor, furajelor pentru animale şi substanţelor chimice necesare în agricultură
 • Hotarâre nr. 170/20.12.2010 privind aprobarea Programului şi a bugetului alocat organizării şi desfăşurării manifestărilor cultural-artistice şi religioase dedicate Sărbătorilor de Iarnă 2010-2011
 • Hotarâre nr. 169/20.12.2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pe anul 2010
 • Hotarâre nr. 168/20.12.2010 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 din HCL nr. 150 din 28.10.2010 privind aprobarea tarifelor actualizate cu indicele de inflaţie pentru contractele de închiriere teren/spaţiu din piaţa agroalimentară şi târguri şi pentru activităţile AUTOFINANŢATE aplicabile în anul 2011
 • Hotarâre nr. 167/20.12.2010 pentru modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Comăneşti şi al serviciilor publice subordonate
 • Hotarâre nr. 166/20.12.2010 pentru aprobarea întocmirii unui studiu privind reevaluarea şi actualizarea inventarul domeniului public al oraşului Comăneşti
 • Hotarâre nr. 165/20.12.2010 pentru darea în administrare pe perioadă determinată a unor suprafeţe de teren către Societatea Naţională de Transport gaze naturale "Transgaz" SA Mediaş
 • Hotarâre nr. 164/20.12.2010 privind contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 163/20.12.2010 privind aprobarea Documentului de poziţie privind modul implementare al proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău"
 • Hotarâre nr. 162/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum şi a Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor aferente proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău"
 • Hotarâre nr. 161/20.12.2010 privind accesarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa 6 "Promovarea Incluziunii Sociale", Domeniul Major de Intervenţii 6.1 - "Dezvoltarea economiei Sociale"
 • Hotarâre nr. 160/20.12.2010 privind completarea HCL nr. 154 din 27.11.2007 la proiectul REABILITAREA INFRASTRUCTURII DIN CARTIERUL LUNCA DE JOS, LOCALITATEA COMĂNEŞTI
 • Hotarâre nr. 159/20.12.2010 privind elaborarea unui studiu de fezabilitate la proiectul "Reabilitare şi extindere reţea apă potabilă, înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în cartierele Şupan, Lăloaia Stângă, Lăloaia Dreaptă şi Sublăloaia"
 • Hotarâre nr. 158/20.12.2010 privind lucrările de întreţinere şi reparaţii din cadrul Proiectului "Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă pe străzile Victoriei şi Trotuş"
 • Hotarâre nr. 157/20.12.2010 privind lucrările de întreţinere şi reparaţii din cadrul Proiectului "Regularizare, reabilitare şi îndiguirea pârâului Agachi din Valea Poienii"
 • Hotarâre nr. 156/11.11.2010 privind desemnarea administratorului special al SC Comunal Service SA Comanesti în cadrul procedurii generale a insolventei
 • Hotarâre nr. 155/11.11.2010 pentru mentinerea HCL nr. 124/2010 privind aprobarea Master Planului si aListei de Investitii prioritare în sectorul deseuri
 • Hotarâre nr. 154/11.11.2010 pentru aprobarea normelor privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare si spatii verzi pentru noile constructii si alte amenajari autorizate pe teritoriul orasului Comanesti
 • Hotarâre nr. 153/11.11.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 152/11.11.2010 pentru aprobarea documentasiei tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate) a proiectului "Extindere alimentare cu apa si înfiintare sistem de canalizare în cartierele Podei si Podina, oras Comanesti, judetul Bacau"
 • Hotarâre nr. 151/11.11.2010 privind aprobarea contractului cadru de delegare a gestiunii activitatii de colectare selectiva si reciclare deseuri, inlclusiv deseuri rezultate din materiale de constructii, sistem integrat de management al deseurilor catre S.C. ECO VALEA MUNTELUI S.R.L.
 • Hotarâre nr. 150/28.10.2010 privind aprobarea tarifelor actualizate cu indicele de inflatie pentru contractele de închiriere teren/spatiu din piata agroalimentara si târguri si pentru activitatile AUTOFINANTATE aplicabile în anul 2011
 • Hotarâre nr. 149/28.10.2010 privind încheierea unui contract de închiriere cu societatea ROMPETROL DOWNSTREAM
 • Hotarâre nr. 148/28.10.2010 privind încheierea unui contract de închiriere cu societatea BIODIESEL S.R.L.
 • Hotarâre nr. 147/28.10.2010 privind aprobarea asocierii în participatiune pentru amenajarea terenului de sport din incinta Scolii Nr. Comanesti
 • Hotarâre nr. 146/28.10.2010 privind aprobarea asocierii în participatiune pentru amenajarea unui teren de sport si a strandului din incinta Bazei Sportive Comanesti
 • Hotarâre nr. 145/28.10.2010 privind suplimentarea cheltuielilor la proiectul "Centrul de Informare si Consiliere Someri"
 • Hotarâre nr. 144/28.10.2010 privind aprobarea înfiintarii unei societati comerciale pentru servicii apa canal, tratare si epurare apa
 • Hotarâre nr. 143/28.10.2010 privind aprobarea modificarii unui articol din HCL 88/2010 privind inventarul din domeniul public al orasului Comanesti
 • Hotarâre nr. 142/28.10.2010 privind desfiintarea Serviciului de Colectare Selectiva a Deleurilor prin Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 141/28.10.2010 pentru aprobarea accesarii "Programului vizînd protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare"
 • Hotarâre nr. 140/28.10.2010 privind capitalul social al S.C. ECO VALEA MUNTELUI S.R.L.
 • Hotarâre nr. 138/28.10.2010 privind aporbarea ogranigramei si a statului de functii în cadrul Spitalului Orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti
 • Hotarâre nr. 137/28.10.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru întocmirea documentatiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii catre S.C. ECO VALEA MUNTELUI S.R.L.
 • Hotarâre nr. 136/28.10.2010 pentru aprobarea achizitionarii Statiei de Epurare Comanesti
 • Hotarâre nr. 135/28.10.2010 pentru aprobarea accesarii Programului "Apel de Propuneri de Proiecte, lansat de Directia Generala de Comunicare a Comisiei Europene sub marca EUROPE DIRECT" si a cofinantarii de 50% din totalul proiectului
 • Hotarâre nr. 134/28.10.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 133/28.10.2010 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Initiativa "S.A.M. - sanatate, ambitie, munca" Comanesti care va participa la Licitatia deschisa pentru Programul SGM
 • Hotarâre nr. 132/28.10.2010 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Initiativa "ECOLOGISTII" din cadrul Programului Schema de Granturi Mici
 • Hotarâre nr. 131/28.10.2010 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Initiativa "Micii Sportivi" Comanesti din cadrul Programului Schema de Granturi Mici
 • Hotarâre nr. 130/28.10.2010 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Initiativa "Micii Gradinari" Comanesti din cadrul Programului Schema de Granturi Mici
 • Hotarâre nr. 129/28.10.2010 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Initiativa "Eco Comanesti" din cadrul Programului Schema de Granturi Mici
 • Hotarâre nr. 128/28.10.2010 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Initiativa "CLEANING" Comanesti din cadrul Programului Schema de Granturi Mici
 • Hotarâre nr. 127/28.10.2010 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Initiativa "TEHNOLOGIE PENTRU COMUNICARE" Comanesti din cadrul Programului Schema de Granturi Mici
 • Hotarâre nr. 126/28.10.2010 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Initiativa "Dumbrava Minunata" Comanesti din cadrul Programului Schema de Granturi Mici
 • Hotarâre nr. 125/28.10.2010 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local pe anul 2010
 • Hotarâre nr. 123/23.09.2010 privind majorarea capitalului social al SC ECO-VALEA MUNTELUI SRL
 • Hotarâre nr. 122/23.09.2010 privind aporbarea unui plan urbanistic detaliu - PUD
 • Hotarâre nr. 121/23.09.2010 pentru aprobarea transei de 30% din Grantul proiectului "Europe Direct Comanesti 2010"
 • Hotarâre nr. 120/23.09.2010 privind achizitionarea unor bunuri d ela SC COMUNAL SERVICE SA
 • Hotarâre nr. 119/23.09.2010 privind predarea activului si pasivului Serviciului de colectare selectiva si reciclare a deseurilor prin Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 118/23.09.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 117/23.09.2010 privind aprobarea Programului de întretinere si îmbunatatire a pasunilor proprietate a Consiliului Local Comanesti
 • Hotarâre nr. 116/23.09.2010 privind suplimentarea cheltuielilor la proiectul "Pentru o viata mai buna în comunitatea noastra"
 • Hotarâre nr. 115/23.09.2010 privind aprobarea organigramei si a statului de functii precum si suplimentarea unui numar de paturi si înfiintarea unui nou compartiment în cadrul Spitalului Orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti
 • Hotarâre nr. 114/23.09.2010 privind aprobarea taxelor speciale si tarifelor pentru activitatea de colectare selectiva si reciclare a deseurilor
 • Hotarâre nr. 113/23.09.2010 privind predarea depozitului de gunoi pentru igienizare si conservare catre SC ECO VALEA MUNTELUI SRL
 • Hotarâre nr. 112/23.09.2010 privind aprobarea concesionarii unor bunuri catre SC ECO VALEA MUNTELUI SRL
 • Hotarâre nr. 111/23.09.2010 privind rectificarea bugetului atât pe partea de venituri cât si pe partea de cheltuieli pe trimestrul III si IV 2010
 • Hotarâre nr. 110/23.09.2010 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal - PUZ
 • Hotarâre nr. 109/23.09.2010 privind darea în gestiune delegata a actvitatii de colectare selectiva si reciclare deseuri, inclusiv deseuri retultate din materiale de constructii, sistem de management al deseurilor, catre SC ECO VALEA MUNTELUI SRL
 • Hotarâre nr. 108/05.08.2010 pentru aprobarea accesarii programului de finantare POS intitulat Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 Axa III, Tehnologia Informatiei si Comuncatiilor pentru sectoarele privat si public DMI2, Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice, Operatiunea 4, Sustinerea implementarii de solutii e-sanatate si asigurarea conexiunii broadband
 • Hotarâre nr. 107/05.08.2010 pentru suplimentarea cheltuielilor la proiectul intitulat "Centrul social de urgenta pentru persoanele fara adapost - Casa Mazdrac"
 • Hotarâre nr. 106/05.08.2010 privind aprobarea înfiintarii SC ECO-VALEA MUNTELUI SRL Comanesti
 • Hotarâre nr. 105/05.08.2010 privind avizarea unui plan urbanistic zonal - PUZ
 • Hotarâre nr. 104/05.08.2010 privind completarea Planului de Investitii pentru anul 2010 al serviciului de Colectare selectiva si reciclare a deseurilor prin Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 102/05.08.2010 privind reorganizarea Politiei Comunitare a orasului Comnanesti prin retragerea personalitatii juridice
 • Hotarâre nr. 101/05.08.2010 pentru aprobarea statului de functii si organigramei aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, si al serviciilor publice subordonate
 • Hotarâre nr. 100/05.08.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 99/05.08.2010 privind constituirea consiliului de administratie în cadrul Spitalului Orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti
 • Hotarâre nr. 98/05.08.2010 privind respingerea Master Planului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în judetul Bacau si a Listei de investitii prioritare pentru sectorul deseuri la nivelul judetului Bacau
 • Hotarâre nr. 97/05.08.2010 privind rectificarea bugetlui de venituri si cheltuieli în baza Ordonantei de Urgenta nr. 63/30.06.2010
 • Hotarâre nr. 96/05.08.2010 privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli a bugetului local, a bugetului activitatilor autofinantate, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a activitatilor finantate din venituri proprii si subventii, a fondurilor si taxelor cu destinatie speciala pentru anul 2009
 • Hotarâre nr. 95/09.07.2010 privind aprobarea înfiintarii S.C. ECO GUARD SECURITY S.R.L. Comanesti
 • Hotarâre nr. 94/09.07.2010 privind aprobarea înfiintarii S.C. ECO VALEA MUNTELUI S.R.L. Comanesti
 • Hotarâre nr. 93/09.07.2010 privind modificarea statului de functii al Serviciului Public de Asistenta Sociala al orasului Comanesti
 • Hotarâre nr. 92/09.07.2010 pentru completarea Hotarârii Consiliului Local al orasului Comanesti nr. 65 din 20.05.2010
 • Hotarâre nr. 91/09.07.2010 privind completarea H.C.L. nr. 52/25.03.2010
 • Hotarâre nr. 90/09.07.2010 privind modificarea impozitelor si taxelor locale conform prevederilor O.U.G. 59/2010
 • Hotarâre nr. 89/09.07.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 88/09.07.2010 privind aprobarea modificarilor intervenite în inventarul domeniului public al orasului Comanesti
 • Hotarâre nr. 87/09.07.2010 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local pe trimestrul III 2010
 • Hotarâre nr. 86/09.07.2010 privind darea în administrare a patrimoniului Spitalului Orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti
 • Hotarâre nr. 85/09.07.2010 privind aprobarea preluarii Spitalului "Ioan Lascar" Comanesti în baza protocolului de predare-preluare, aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatatii Nr. 910/2010
 • Hotarâre nr. 84/24.06.2010 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal - PUZ
 • Hotarâre nr. 83/24.06.2010 pentru prelungirea mandatului la membrii Comisiei de Administratie si Comisiei de Cenzori, revocarea si numirea unor membri noi
 • Hotarâre nr. 82/24.06.2010 privind preluarea retelei de apa potabila de la SC Barlinek SA
 • Hotarâre nr. 81/24.06.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 80/24.06.2010 privind desemnarea unei persoane pentru a putea desfasura încheierea protocolului de predare-preluare a managementului asistentei medicale din cadrul Spitalului orasenesc "Ioan Lascar" Comanesti
 • Hotarâre nr. 79/24.06.2010 pentru modificarea statului de functii al aparatului propriu de specialitate al Primarului orasului Comanesti
 • Hotarâre nr. 78/24.06.2010 pentru completarea si modificarea H.C.L. nr.3/2010 privind înfiintarea Serviciului Comunitar de Utilitati Publie
 • Hotarâre nr. 77/24.06.2010 privind înfiintarea Serviciului de Transport Public Local de persoane
 • Hotarâre nr. 76/24.06.2010 privind înfiintarea Serviciului de Iluminat Public Local
 • Hotarâre nr. 75/24.06.2010 privind înfiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare
 • Hotarâre nr. 74/24.06.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011
 • Hotarâre nr. 73/24.06.2010 privind transmiterea fara plata a unor bunuri din domeniul privat al orasului Comanesti la Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 72/24.06.2010 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local si al bugetului Fondurilor speciale
 • Hotarâre nr. 71/20.05.2010 privind extinderea retelei de gaze naturale
 • Hotarâre nr. 70/20.05.2010 privind aprobarea Proiectului "Promovarea potentialului turistic al orasului Comanesti" si a cheltuielilor aferente
 • Hotarâre nr. 69/20.05.2010 privind comandarea, executarea si plata unor servicii de elaborare a planului de marketing si promovare a unui proiect intitulat "Promovarea potentialului turistic al orasului Comanesti" ce face parte din operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice
 • Hotarâre nr. 68/20.05.2010 privind realizarea unui drum tehnologic
 • Hotarâre nr. 67/20.05.2010 privind modificarea statului de functii, a organigramei si numarului de personal la Politia Comunitara Comanesti
 • Hotarâre nr. 66/20.05.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 65/20.05.2010 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal
 • Hotarâre nr. 64/20.05.2010 pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al orasului Comanesti nr. 167 din noiembrie 2009
 • Hotarâre nr. 63/20.05.2010 pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice (Studiu de Fezabilitate) a Proiectului "Reabilitare, modernizare si echipare Cladire Ambulatoriu din cadrul Spitalului orasenesc Ioan Lascar Comanesti"
 • Hotarâre nr. 62/20.05.2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a "Centrului social de urgenta pentru persoanele fara adapost Casa Mazdrac - oras Comanesti"
 • Hotarâre nr. 61/20.05.2010 pentru aprobarea platii unei expertize tehnice, a unui studiu geotehnic si a unui studiu de fezabilitate
 • Hotarâre nr. 60/20.05.2010 privind modificarea si completarea Planului de investitii pentru anul 2010 al Serviciului de colectare selectiva si reciclare a deseurilor prin statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 59/20.05.2010 privind completarea HCL nr. 142/2009, privind aprobarea taxelor speciale si tarifelor pentru activitatea de colectare selectiva si reciclare a deseurilor
 • Hotarâre nr. 58/20.05.2010 privind lista obiectivelor de investitii pentru anul 2010
 • Hotarâre nr. 57/29.04.2010 privind aprobarea unei sume pentru organizarea proiectului "Alege un model si fii mai bun ca el"
 • Hotarâre nr. 56/29.04.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 55/29.04.2010 privind acordarea unor scutiri de impozite si taxe locale
 • Hotarâre nr. 53/25.03.2010 privind aprobarea platii Studiului de Prefezabilitate necesar accesarii Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent"
 • Hotarâre nr. 52/25.03.2010 privind aprobarea preluarii unui bun imobil, cladire si teren fara stapân în domeniul privat al Unitatii Administrativ Teritoriale Comanesti
 • Hotarâre nr. 51/25.03.2010 privind realizarea unei parcari si aprobarea unui plan urbanistic de detaliu
 • Hotarâre nr. 50/25.03.2010 privind cumpararea unor bunuri mobile ale SC Comunal Service SA Comanesti
 • Hotarâre nr. 49/25.03.2010 privind cumpararea unor bunuri mobile ale SC Comunal Service SA Comanesti
 • Hotarâre nr. 48/25.03.2010 privind aprobarea achizitionarii unor bunuri de la SC Comunal Service SA de catre Serviciul de colectare selectiva si reciclare a deseurilor prin Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 47/25.03.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 46/25.03.2010 privind aprobarea "Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2010-2013"
 • Hotarâre nr. 45/25.03.2010 privind stabilirea situatiilor care motiveaza acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotarâre nr. 44/25.03.2010 privind stabilirea, pentru anul 2010, a criteriilor propri de evaluare a veniturilor potentiale necesare determinari venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social
 • Hotarâre nr. 43/25.03.2010 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului iluminat public
 • Hotarâre nr. 42/25.03.2010 privind acordarea unor scutiri de impozite si taxe locale
 • Hotarâre nr. 41/25.03.2010 privind Proiectul "Servici comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent"
 • Hotarâre nr. 40/25.03.2010 privind completarea Planului de investitii pentru anul 2010 al Serviciului de colectare selectiva si reciclare a deseurilor prin Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 39/26.02.2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al bugetului local, al bugetelor speciale si al activitatilor autofinantate pentru anul 2010
 • Hotarâre nr. 38/26.02.2010 privind aprobarea, comandarea, întocmirea si plata documentatiei pentru obiectivul Hala Piata Centrala, parcare Piata Centrala si parcare Bazar
 • Hotarâre nr. 37/26.02.2010 privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul canalizare în cartierele Leorda si Zavoi, orasul Comanesti, judetul Bacau
 • Hotarâre nr. 36/26.02.2010 privind aprobarea întocmiri studiului de fezabilitate pentru obiectivul Constructie sistem de canalizare în cartierele Laloaia, Sublaloaia si Supan, orasul Comanesti, judetul Bacau
 • Hotarâre nr. 35/26.02.2010 privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul Constructie conducta de alimentare cu apa în cartierul Podei si a unui sistem de canalizare în cartierele Podei si Podina, orasul Comanesti, judetul Bacau
 • Hotarâre nr. 34/26.02.2010 privind contracte de concesiuni si de închirieri terenuri
 • Hotarâre nr. 33/26.02.2010 privind completarea H.C.L. nr. 3/2010 privind înfiintarea Serviciului Comunitar de Utilitati Publice si aprobarea statului de functii, organigramei, Regulamentului de Organizare si functionare si al caietului de sarcini
 • Hotarâre nr. 32/26.02.2010 privind aprobarea platii cotizatiei catre Asociatiei Oraselor din România
 • Hotarâre nr. 31/26.02.2010 privind contributia Consiliului local la finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap pentru anul 2010
 • Hotarâre nr. 30/26.02.2010 privind aprobarea unei sume pentru organizarea concursului interjudetean "Sperante"
 • Hotarâre nr. 29/26.02.2010 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau"
 • Hotarâre nr. 28/26.02.2010 privind modificarea H.C.L. nr. 12/28.01.2010 privind "Reabilitare infrastructura retea apa potabila, înfiintare retea de canalizare si balastare strazi în cartierul Lunca de Jos, localitatea Comanesti, judetul Bacau"
 • Hotarâre nr. 27/26.02.2010 privind suplimentarea cheltuielilor la proiectul "Pentru o viata mai buna în comunitatea noastra"
 • Hotarâre nr. 26/26.02.2010 privind suplimentarea cheltuielilor la proiectul "Lucrari de infrastructura - Asfaltarea strazilor Soimului, Supan si Carpati, din cartierul Supan"
 • Hotarâre nr. 25/26.02.2010 privind aprobarea accesarii Proiectului "Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent"
 • Hotarâre nr. 24/26.02.2010 pentru aprobarea serviciilor suplimentare de asistenta tehnica în vederea obtinerii autorizarii CNCAN pentru laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Proiectului "Reabilitarea, modernizare si echipare Cladire Ambulatoriu din cadrul Spitalului orasenesc Ioan Lascar Comanesti"
 • Hotarâre nr. 23/26.02.2010 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind Programele de ocupare a fortei de munca în activitati de inters pentru comunitatile locale si pentru angajarea unor persoane în cadrul acestor programe
 • Hotarâre nr. 22/26.02.2010 privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal al Politiei Comunitare a orasului Comanesti pentru anul 2010
 • Hotarâre nr. 21/26.02.2010 pentru aprobarea organigramei, statului de functii si numarul de personal al aparatului propriu al Serviciului Public de Asistenta Sociala al orasului Comanesti pentru anul 2010
 • Hotarâre nr. 20/26.02.2010 privind aprobarea scoaterii la vânzare a unor bunuri mobile ale SC Comunal Service SA Comanesti
 • Hotarâre nr. 19/26.02.2010 pentru aprobarea statului de functii al aparatului de lucru al Primarului orasului Comanesti si al serviciilor publice subordonate
 • Hotarâre nr. 18/26.02.2010 pentru trecerea în proprietatea publica a unui imobil cu destinatia spatiu comercial situat în orasul Comanesti, str. Petru Rares ce apartine debitoarei SC Eclatant Com SRL
 • Hotarâre nr. 17/26.02.2010 privind acordarea unor scutiri de impozite si taxe locale
 • Hotarâre nr. 16/26.02.2010 privind modificarea statului de functii al Serviciului de Colectare Selectiva si Reciclare a Deseurilor prin Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 15/26.02.2010 pentru aprobarea înfiintarii Serviciului Salubritate
 • Hotarâre nr. 14/26.02.2010 privind modificarea componentei unor comisii de specialitate
 • Hotarâre nr. 13/26.02.2010 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Budaca Vasile, aflat pe lista de consilieri ai Organizatiei P.S.D. Comanesti
 • Hotarâre nr. 12/28.01.2010 privind implementarea Proiectului "Reabilitare infrastructura retea apa potabila, înfiintare retea de canalizare si balastare strazi în cartierul Lunca de Jos, localitatea Comanesti, judetul Bacau"
 • Hotarâre nr. 11/28.01.2010 privind modificarea statutului de functii al Serviciului de Colectare Selectiva si Reciclare a Deseurilor prin Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 10/28.01.2010 privind contracte de concesiuni si închirieri de terenuri
 • Hotarâre nr. 9/28.01.2010 privind aprobarea Programului de întretinere si îmbunatatire a pasunilor proprietate a Consiliului Local Comanesti
 • Hotarâre nr. 8/28.01.2010 privind completarea HCL 150 din 15.10.2009 la proiectul "Pentru o viata mai buna în comunitatea noastra"
 • Hotarâre nr. 7/28.01.2010 privind functionarea cu personalitate juridica a Scolii cu clasele I-VIII nr. 4 Comanesti
 • Hotarâre nr. 6/28.01.2010 privind cedarea unui autoturism Serviciului Public de Asistenta Sociala Comanesti
 • Hotarâre nr. 5/28.01.2010 privind cedarea unui autoturism Serviciului de Colectare Selectiva si Reciclare a Deseurilor prin Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 4/28.01.2010 pentru completarea si modificarea HCL 142/2009, privind aprobarea taxelor speciale si tarifelor pentru activitatea de colectare selectiva si reciclare a deseurilor
 • Hotarâre nr. 3/28.01.2010 privind aprobarea înfiintarii Serviciului Comunitar de Utilitati Publice la nivelul localitatii
 • Hotarâre nr. 2/28.01.2010 privind aprobarea Planului de investitii pentru anul 2010 al Serviciului de Colectare Selectiva si Reciclare a Deseurilor prin Statia de Transfer Comanesti
 • Hotarâre nr. 1/28.01.2010 privind aprobarea Listei Obiectivelor de Investitii pentru anul 2010