Anul 2009

 • Hotărâre nr. 179/21.12.2009 privind supunerea spre aprobare Consiliului Local Comăneşti a Programului de Investiţii pentru anul 2010 al SC COMUNAL SERVICE SA Comăneşti
 • Hotărâre nr. 178/21.12.2009 privind supunerea spre aprobare Consiliului Local Comăneşti a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a SC COMUNAL SERVICE SA Comăneşti
 • Hotărâre nr. 177/21.12.2009 pentru aprobarea statului de funcţii şi organigramei DIRECŢIEI DE COLECTARE SELECTIVĂ ŞI RECICLARE A DEŞEURILOR PRIN STAŢIA DE TRANSFER COMĂNEŞTI
 • Hotărâre nr. 176/21.12.2009 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de lucru al Primarului oraşului Comăneşti şi al serviciilor publice subordonate
 • Hotărâre nr. 175/21.12.2009 privind aprobarea întocmirii unor planuri urbanistice zonale - PUZ
 • Hotărâre nr. 174/21.12.2009 privind aprobarea unui plan urbanistic zonal - PUZ
 • Hotărâre nr. 173/21.12.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 138/15.10.2009 privind proiectul intitulat "TEHNOLOGIE pentru COMUNICARE"
 • Hotărâre nr. 172/21.12.2009 privind contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 171/21.12.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale bugetului local pe anul 2009
 • Hotărâre nr. 170/24.11.2009 privind redeschiderea secţiei de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 169/24.11.2009 pentru aprobarea Contractului-cadru de dare în administrare a bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului Comăneşti în vederea funcţionării Serviciului de Colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin Staţia de Transfer Comăneşti
 • Hotărâre nr. 168/24.11.2009 pentru aprobarea Revizuirii Strategiei de Dezvoltare Social-Economică a oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 167/24.11.2009 privind acordarea unui aviz de principiu cu privire la ocuparea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului public pentru amenajare sens giratoriu
 • Hotărâre nr. 166/24.11.2009 privind aprobarea Programului şi al bugetului alocat organizării şi desfăşurării manifestărilor cultural-artistice şi religioase dedicate Sărbătorilor de Iarnă 2009-2010
 • Hotărâre nr. 165/24.11.2009 privind modificarea statului de funcţii al Poliţiei Comunitare a oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 164/24.11.2009 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Comăneşti
 • Hotărâre nr. 163/24.11.2009 pentru modificarea statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 162/24.11.2009 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu - PUD
 • Hotărâre nr. 161/24.11.2009 privind respingerea unui plan urbanistic zonal - PUZ
 • Hotărâre nr. 160/24.11.2009 privind contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 159/24.11.2009 privind completarea Planului de investiţii pentru anul 2009 al Serviciului de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin Staţia de Transfer Comăneşti
 • Hotărâre nr. 158/24.11.2009 privind completarea Planului de investiţii pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 157/24.11.2009 pentru aprobarea accesării Programului de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rome
 • Hotărâre nr. 156/24.11.2009 pentru susţinerea cheltuielilor la proiectul "Lucrări de infrastructură - Asfaltarea străzilor Şoimului, Şupan şi Carpaţi din cartierul Şupan"
 • Hotărâre nr. 155/24.11.2009 privind completarea H.C.L. 106-23.07.2009 pentru Proiectul "Eficientizarea consumului de energie termică pentru Creşa nr. 1 Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 154/24.11.2009 privind completarea H.C.L. 105/23.07.2009 pentru Proiectul "Eficientizarea consumului de energie termică pentru Spitalul "Ioan Lascăr" Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 153/24.11.2009 privind aprobarea tarifelor actualizate cu indicele de inflaţie pentru contractele de închiriere teren/spaţiu din piaţa agroalimentară şi pentru activităţile AUTOFINANŢATE aplicabile în anul 2010
 • Hotărâre nr. 152/24.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010
 • Hotărâre nr. 151/24.11.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 150/15.10.2009 pentru aprobarea accesării Programului de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rome
 • Hotărâre nr. 149/15.10.2009 privind aprobarea Planului de investiţii pentru anul 2009 al Serviciului de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin Staţia de Transfer Comăneşti
 • Hotărâre nr. 148/15.10.2009 pentru aprobarea accesării Programului "Apel pentru propuneri de proiecte, lansat de Direcţia Generală de Comunicare a Comisiei Europene sub marca EUROPE DIRECT" şi a cofinanţării de 50% din totalul proiectului
 • Hotărâre nr. 147/15.10.2009 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială Comăneşti
 • Hotărâre nr. 146/15.10.2009 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 135/14.09.2009 pentru Proiectul "Centrul social de urgenţă pentru persoanele fără adăpost - Casa Mazdrac, oraş Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 145/15.10.2009 privind numirea d-lui Popa Marius în funcţia de director executiv al Poliţiei Comunitare Comăneşti
 • Hotărâre nr. 144/15.10.2009 pentru aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Comăneşti pentru anul 2010
 • Hotărâre nr. 143/15.10.2009 pentru modificarea statului de funcţii al aparatului de lucru al Primarului oraşului Comăneşti şi al serviciilor publice subordonate
 • Hotărâre nr. 142/15.10.2009 privind aprobarea taxelor speciale şi tarifelor pentru activitatea de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor
 • Hotărâre nr. 141/15.10.2009 privind modificarea componenţei Consiliului Comunitar Consultativ constituit în baza H.C.L. nr. 81/15.04.2008
 • Hotărâre nr. 140/15.10.2009 privind contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 139/15.10.2009 privind aplicarea proiectului "LUCRĂRI DE REABILITARE A UNOR PARCURI EXISTENTE ÎN ORAŞUL COMĂNEŞTI" în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 • Hotărâre nr. 138/15.10.2009 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.178/20.11.2008 pentru Proiectul "TEHNOLOGIE pentru COMUNICARE"
 • Hotărâre nr. 137/15.10.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pe anul 2009
 • Hotărâre nr. 136/14.09.2009 privind completarea H.C.L. nr.109/23.07.2009 pentru înfiinţarea Serviciului de Colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin Staţia de transfer Comăneşti
 • Hotărâre nr. 135/14.09.2009 privind aprobarea înfiinţării centrului social, asigurării contribuţiei şi asumării costurilor de funcţionare pentru Proiectul "Centrul social de urgenţă pentru persoanele fără adăpost - Casa Mazdrac, oraş Comăneşti
 • Hotărâre nr. 134/14.09.2009 privind Serviciul de Colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin Staţia de transfer Comăneşti
 • Hotărâre nr. 133/14.09.2009 privind suplimentarea cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului "ECO-VALEA MUNTELUI - Sistem de Colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin Staţia de transfer Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 132/14.09.2009 privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Comunitare a oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 131/14.09.2009 privind privind aprobarea tarifului de vidanjare fose septice în oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 130/14.09.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Tineret - Centrul de informare, consiliere şi sprijin pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc
 • Hotărâre nr. 129/14.09.2009 privind privind trecerea bunurilor proprietate a domeniului public a oraşului Comăneşti - puncte termice şi trasee de ransport a agentului termic, în administrarea S.C. Comunal Service S.A. Comăneşti
 • Hotărâre nr. 128/14.09.2009 privind aprobarea completării unei anexe din H.C.L. nr.36/24.03.2009 cu privire la închirierea unei construcţii cu destinaţia de Autogară
 • Hotărâre nr. 127/14.09.2009 privind privind respingerea unui plan urbanistic zonal - PUZ
 • Hotărâre nr. 126/14.09.2009 privind privind contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 125/14.09.2009 privind pentru aprobarea aplicării "Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate"
 • Hotărâre nr. 124/14.09.2009 privind privind stabilirea cotei de participare pentru Proiectul Eficientizarea consumului de energie termică pentru Creşa nr.1 Comăneşti
 • Hotărâre nr. 123/14.09.2009 privind privind stabilirea cotei de participare pentru Proiectul Eficientizarea consumului de energie termică pentru Spitalul "Ioan Lascăr" Comăneşti
 • Hotărâre nr. 122/14.09.2009 privind privind preluarea de către Consiliul Local al Micropieţei Zăvoi şi aprobarea plăţii taxelor de intabulare a clădirii
 • Hotărâre nr. 121/14.09.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 120/08.08.2009 privind privind numirea zonei nou împădurite din cartierul Lăloaia, oraş Comăneşti
 • Hotărâre nr. 119/08.08.2009 privind privind aprobarea dări în administrare către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău a clădirilor şi terenului aferent în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comăneşti
 • Hotărâre nr. 118/08.08.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectele de "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi eciparea infrastructurii educaţionale la Şcoala cu clasele I-VIII nr.7, din oraşul Comăneşti" pentru care se solicită finanţare prin Axa 3 DMI 3.4
 • Hotărâre nr. 117/08.08.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectele de "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi eciparea infrastructurii educaţionale la Şcoala cu clasele I-VIII nr.4, din oraşul Comăneşti" pentru care se solicită finanţare prin Axa 3 DMI 3.4
 • Hotărâre nr. 116/08.08.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectele de "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi eciparea infrastructurii educaţionale la Şcoala cu clasele I-VIII nr.1, din oraşul Comăneşti" pentru care se solicită finanţare prin Axa 3 DMI 3.4
 • Hotărâre nr. 115/08.08.2009 privind acordarea titlului CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Comăneşti domnului Sorin Asandi
 • Hotărâre nr. 114/08.08.2009 privind acordarea titlului CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Comăneşti domnului Piet Minnema
 • Hotărâre nr. 113/08.08.2009 privind acordarea titlului CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Comăneşti domnului Leo Elfers
 • Hotărâre nr. 112/08.08.2009 privind acordarea titlului CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Comăneşti domnului Valentin Marin
 • Hotărâre nr. 111/08.08.2009 privind acordarea titlului CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Comăneşti domnului Paul Valerian Timofte
 • Hotărâre nr. 110/08.08.2009 privind acordarea titlului CETĂŢEAN DE ONOARE al oraşului Comăneşti domnului Neculai Moghior
 • Hotărâre nr. 109/23.07.2009 privind înfiinţarea Serviciului de Colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin Staţia de transfer Comăneşti
 • Hotărâre nr. 108/23.07.2009 privind aprobarea finanţării de la bugetul local a unor lucrări neeligibile din cadrul proiectului Reabilitare şi modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă pe străzile: Arinilor, Ecoului, Mihail Sadoveanu, Narciselor şi Măgura, oraş Comăneşti, judeţul Bacău
 • Hotărâre nr. 107/23.07.2009 privind aprobarea finanţării de la bugetul local a unor lucrări neeligibile din cadrul proiectului "Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă bazin/rezervor de pe str. Salcâmilor, str. Dealul Viei, str. Progresului, str. Bucegi, str. Dealului, oraş Comăneşti
 • Hotărâre nr. 106/23.07.2009 privind completarea sistemelor clasice de încălzire cu sistem care utilizează energie solară la Creşa nr. 1 Comăneşti
 • Hotărâre nr. 105/23.07.2009 privind completarea sistemelor clasice de încălzire cu sistem care utilizează energie solară la Spitalul orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti
 • Hotărâre nr. 104/23.07.2009 privind înfiinţarea Centrului de informare, prevenire şi consiliere pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc "EURO SALUT"
 • Hotărâre nr. 103/23.07.2009 pentru modificarea statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului oraşului Comăneşti şi al serviciilor publice subordonate
 • Hotărâre nr. 102/23.07.2009 privind continuarea investiţiei pe strada Unirii în cadrul proiectului "Reparaţie capitală la strada Unirii şi strada 22 Decembrie din oraşul Comăneşti, judeţul Bacău", din disponibilităţile existente în cadrul Programului RICOP
 • Hotărâre nr. 101/23.07.2009 cu privire la întreţinerea pajiştilor permanente şi evitarea deteriorării habitatelor prin exploatarea raţională a vegetaţiei
 • Hotărâre nr. 100/23.07.2009 privind contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 99/23.07.2009 privind extinderea lucrărilor de asfaltare în cartierul Şupan
 • Hotărâre nr. 98/23.07.2009 privind cheltuielile neeligibile în cadrul proiectului "ECO-VALEA MUNTELUI - Sistem de Colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin Staţia de transfer Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 97/23.07.2009 privind aprobarea cheltuielilor de consolidare a clădirii "Carpaţi" pe proiectul "Pentru o viaţă mai bună în comunitatea noastră"
 • Hotărâre nr. 96/23.07.2009 pentru modificarea H.C.L. nr.185/19.12.2007, privind proiectul "EURO-SALUT - Centrul de informare, prevenire şi consiliere pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc"
 • Hotărâre nr. 95/23.07.2009 privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie "Reabilitarea şi modernizarea centralei termice şi a sistemului de termoficare a oraşului Comăneşti" pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 94/23.07.2009 privind aprobarea completării unui articol din H.C.L. nr.81/29.09.2003 cu privire la transmiterea gratuită a unui teren către Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 • Hotărâre nr. 93/23.07.2009 privind contribuţia Consiliului local pentru copiii/adulţii cu handicap protejaţi în centre rezidenţiale
 • Hotărâre nr. 92/23.07.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pe anul 2009
 • Hotărâre nr. 91/09.06.2009 privind aprobarea preluării de mijloace fixe şi obiecte de inventar de la Direcţia de Muncă şi protecţie Socială Bacău, pentru Biroul Sistem Informatic
 • Hotărâre nr. 90/09.06.2009 privind alocarea bugetului pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor sportive şi cultural-artistice dedicate evenimentului "ZILELE ORAŞULUI COMĂNEŞTI 2009"
 • Hotărâre nr. 89/09.06.2009 privind aprobarea depunerii unui proiect pe Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" şi susţinere cofinanţare şi cheltuieli neeligibile
 • Hotărâre nr. 88/09.06.2009 privind stabilirea tarifului maximal de distanţă în vederea efectuării serviciului de transport persoane în regim de taxi
 • Hotărâre nr. 87/09.06.2009 privind aprobarea participării oraşului Comăneşti, judeţul Bacău, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău"
 • Hotărâre nr. 86/09.06.2009 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Iniţiativă "EMERGENCY COMĂNEŞTI" din cadrul Spitalului "Ioan Lascăr" Comăneşti care va participa la Licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 85/09.06.2009 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Iniţiativă "LETTORI" Comăneşti care va participa la Licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 84/09.06.2009 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Iniţiativă "PITICOT" Comăneşti care va participa la Licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 83/09.06.2009 privind aprobarea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al oraşului Comăneşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001
 • Hotărâre nr. 82/09.06.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pe anul 2009
 • Hotărâre nr. 81/19.05.2009 privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectele incluse în "Planul integrat de dezvoltare urbană a oraşului Comăneşti" pentru care se solicită finanţare prin Axa 1, a POR
 • Hotărâre nr. 80/19.05.2009 privind darea în administrare a păşunilor din domeniul Consiliului Local Comăneşti
 • Hotărâre nr. 79/19.05.2009 pentru aprobarea tarifelor la apă potabilă avizate de către A.N.R.S.C. Bucureşti cu adresa nr. 4903429/31.03.2009
 • Hotărâre nr. 78/19.05.2009 pentru aprobarea accesării Programului POR, Axa 3, DMI 3.1, comandarea documentaţiei tehnico-economice şi contribuţie minimă de 2%
 • Hotărâre nr. 77/19.05.2009 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu
 • Hotărâre nr. 76/19.05.2009 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu
 • Hotărâre nr. 75/19.05.2009 privind contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 74/19.05.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 73/19.05.2009 privind execuţia bugetului local, a bugetului activităţilor autofinanţate, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, a activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, a fondurilor şi taxelor cu destinaţie specială pentru anul 2008
 • Hotărâre nr. 72/11.05.2009 privind concesiuni şi închirieri
 • Hotărâre nr. 71/11.05.2009 privind identificarea ca prioritate a obiectivului de investiţii şi corelarea obiectivului de investiţii cu lucrările care se realizează efectiv pe proiectul "Reabilitare a infrastructurii din localitatea Comăneşti, cartier Lunca de Jos"
 • Hotărâre nr. 70/16.04.2009 pentru aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Comăneşti pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 69/16.04.2009 pentru prelungirea mandatului la membrii Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori, revocarea şi numirea unor membri noi
 • Hotărâre nr. 68/16.04.2009 privind montarea unui sistem de camere video monitorizate în zone şi locuri de interes operativ
 • Hotărâre nr. 67/16.04.2009 privind abrogarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 187/15.12.2009
 • Hotărâre nr. 66/16.04.2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 65/16.04.2009 privind susţinerea cheltuielilor suplimentare pentru proiectul "ECO-VALEA MUNTELUI - Sistem de Colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin staţia de Transfer Comăneşti
 • Hotărâre nr. 64/16.04.2009 pentru modificarea statului de funcţii al servicilor publice subordonate
 • Hotărâre nr. 63/16.04.2009 privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 7 din Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 62/16.04.2009 privind aprobarea Studilor de fezabilitate/Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 7 din Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 61/16.04.2009 privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4 din Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 60/16.04.2009 privind aprobarea Studilor de fezabilitate/Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4 din Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 59/16.04.2009 privind aprobarea Proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 din Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 58/16.04.2009 privind aprobarea Studilor de fezabilitate/Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 1 din Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 57/16.04.2009 privind aprobarea unor contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 56/24.03.2009 privind susţinerea cheltuielilor suplimentare pentru proiectul "ECO-VALEA MUNTELUI - Sistem de colectare selectivă a deşeurilor prin Staţia de Transfer Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 55/24.03.2009 privind aprobarea scoaterii din administrarea S.C. Comunal Service S.A. a două imobile şi de preluare a acestora în administrarea directă de către proprietarul Unitatea Administrativ Teritorială Comăneşti
 • Hotărâre nr. 54/24.03.2009 pentru aprobarea valorii de cofinanţat pentru proiectul "Pentru o viaţă mai bună în comunitatea noastră"
 • Hotărâre nr. 53/24.03.2009 privind interzicerea păşunatului pe islazul comunal
 • Hotărâre nr. 52/24.03.2009 privind desemnarea unui administrator special - persoană fizică sau juridică - care să reprezinte interesele asociaţilor S.C. UZINA TERMICĂ S.A. Comăneşti în cadrul procedurii insolvenţei
 • Hotărâre nr. 51/24.03.2009 privind aprobarea Programului de Dezvoltare a Oraşului Comăneşti pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 50/24.03.2009 privind aprobarea accesării PODCA Axa 2.2, a cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile
 • Hotărâre nr. 49/24.03.2009 privind aprobarea accesării PODCA Axa 1.3, a cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile
 • Hotărâre nr. 48/24.03.2009 pentru aprobarea plăţilor restante în cadrul proiectului Europe Direct Comăneşti 2008
 • Hotărâre nr. 47/24.03.2009 privind comandarea, executarea şi plata unor servicii de proiectare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Grădiniţei cu program prelungit - Dumbrava Minunată, Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 46/24.03.2009 privind comandarea, executarea şi plata unor servicii de proiectare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii Nr. 7 Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 45/24.03.2009 privind comandarea, executarea şi plata unor servicii de proiectare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii Nr. 4 Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 44/24.03.2009 privind comandarea, executarea şi plata unor servicii de proiectare pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Şcolii Nr. 1 Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 43/24.03.2009 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţie individuale componente ale "Planului Intergrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Comăneşti" pentru care se solicită finanţare prin Axa 1 a POR
 • Hotărâre nr. 42/24.03.2009 privind aprobarea proiectelor individuale componente ale "Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Oraşului Comăneşti" pentru care se solicită finanţare prin Axa Prioritară 1 a POR
 • Hotărâre nr. 41/24.03.2009 privind aprobarea "Planului Intergrat de Dezvoltare Urbană"
 • Hotărâre nr. 40/24.03.2009 privind continuarea lucrărilor pentru stabilirea haldei de steril şi construcţia canalului colector de drenare a apelor din cartierul Vermeşti
 • Hotărâre nr. 39/24.03.2009 privind aprobarea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al oraşului Comăneşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1347/2001
 • Hotărâre nr. 38/24.03.2009 privind alocarea unei sume de la bugetul local pentru refacerea "Monumentului Eroilor" de pe Dealul Comăneştiului
 • Hotărâre nr. 37/24.03.2009 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu
 • Hotărâre nr. 36/24.03.2009 privind acordarea unor contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 35/24.03.2009 privind utilizarea fondului de rulment
 • Hotărâre nr. 34/24.03.2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local, al bugetelor fondurilor speciale şi al activităţilor autofinanţate pe anul 2009
 • Hotărâre nr. 33/24.03.2009 privind acordarea unor scutiri de taxe şi impozite locale
 • Hotărâre nr. 32/26.02.2009 privind darea în folosinţă a imobilului Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comăneşti, către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău
 • Hotărâre nr. 31/26.02.2009 privind aprobarea preluării unui bun imobil casă şi teren fără stăpân în domeniul privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Comăneşti
 • Hotărâre nr. 30/26.02.2009 pentru aprobarea valorii totale a proiectului "TEHNOLOGIE pentru COMUNICARE"
 • Hotărâre nr. 29/26.02.2009 privind aprobarea unei sume pentru organizarea concursului interjudeţean de matematică "Speranţe"
 • Hotărâre nr. 28/26.02.2009 privind realizarea "Studiului de fezabilitate privind reabilitarea şi modernizarea iluminatului public stradal, ambiental şi arhitectural în oraşul Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 27/26.02.2009 privind sterilizarea şi vaccinarea câinilor de pe raza oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 26/26.02.2009 privind modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 25/26.02.2009 privind aprobarea unor lucrări cadastrale de dezmembrare
 • Hotărâre nr. 24/26.02.2009 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal al Serviciului Public de Asistenţă Socială pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 23/26.02.2009 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărul de personal al Poliţiei Comunitare a oraşului Comăneşti pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 22/26.02.2009 privind aprobarea organizării şi desfăşurării turneului de şah "CUPA MĂRŢIŞORULUI 2009" - ediţia a II- a
 • Hotărâre nr. 21/26.02.2009 pentru aprobarea statelor de funcţii şi organigramei aparatului de lucru al Primarului oraşului Comăneşti, a serviciilor publice subordonate şi pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei
 • Hotărâre nr. 20/26.02.2009 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale instituţiilor şcolare
 • Hotărâre nr. 19/26.02.2009 pentru atribuirea unui teren în proprietatea Bisericii Penticostale "Beţel" din Comăneşti, în temeiul Legii nr. 239/2007 privind reglementarea juridică a unor bunuri imobile, aflate în folosinţa unităţilor de cult
 • Hotărâre nr. 18/26.02.2009 privind aprobarea preluării unui bun imobil fără stăpân în domeniul privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Comăneşti
 • Hotărâre nr. 17/26.02.2009 pentru aprobarea susţinerii plăţii TVA-ului în cadrul proiectului "Lucrări de infrastructură - asfaltarea străzilor Şoimului, Şupan şi Carpaţi din cartierul Şupan"
 • Hotărâre nr. 16/26.02.2009 privind înfiinţarea unui Centru de tineret
 • Hotărâre nr. 15/26.02.2009 privind aprobarea obiectivelor de investiţii pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 14/26.02.2009 privind aprobarea unor modificări şi completări aduse unor articole din "Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor privind regimul concesiunilor" şi modificării taxei de redevenţă pentru închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 13/26.02.2009 privind aprobarea unor contracte de concesiuni şi închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 12/26.02.2009 privind acordarea unor scutiri de taxe şi impozite locale
 • Hotărâre nr. 11/26.02.2009 privind modificarea taxelor locale speciale pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 10/23.02.2009 privind menţinerea Spitalului oraşului Comăneşti în noua structură organizatorică
 • Hotărâre nr. 9/09.02.2009 privind menţinerea Spitalului oraşului Comăneşti în actuala structură organizatorică
 • Hotărâre nr. 8/29.01.2009 privind susţinerea cheltuielilor suplimentare pentru proiectul "ECO-VALEA MUNTELUI - Sistem de Colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin staţia de Transfer Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 7/29.01.2009 pentru aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate în vederea închiderii Depozitului de Deşeuri Menajere Comăneşti
 • Hotărâre nr. 6/29.01.2009 pentru modificarea art. 2 din Actul Constitutiv al S.C. Comunal Service S.A. Comăneşti privind înfiinţarea a patru puncte de lucru
 • Hotărâre nr. 5/29.01.2009 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr 170/23.10.2008
 • Hotărâre nr. 4/29.01.2009 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind Programele de ocpare a forţei de muncă în activităţi de interes pentru comunităţile locale şi pentru angajarea unor persoane în cadrul acestor programe
 • Hotărâre nr. 3/29.01.2009 privind iniţierea unui proiect integrat de dezvoltare urbană a oraşului Comăneşti - depus pe POR, Axa Prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană" - Subdomeniul "Centre urbane"
 • Hotărâre nr. 2/29.01.2009 privind aprobarea unor contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 1/29.01.2009 privind acordarea unor scutiri de impozite şi taxe locale