Anul 2008

 • Hotărâre nr. 190/15.12.2008 privind completarea H.C.L. 174 din 20.11.2008 adoptată de Consiliul Local Comăneşti 
 • Hotărâre nr. 189/15.12.2008 privind aprobarea Consiliului de Administraţie la S.C. Uzina Termică Comăneşti S.A. 
 • Hotărâre nr. 188/15.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de iluminat public în cadrul Primăriei Comăneşti 
 • Hotărâre nr. 187/15.12.2008 privind aprobarea tarifelor actualizate, în temeiul legii cu indicele de inflaţie pentru contractele de închiriere teren/spaţiu din piaţa agroalimentară şi pentru activităţile AUTOFINANŢATE, aplicabile în 2009 
 • Hotărâre nr. 186/15.12.2008 privind încheierea unui Acord de principiu cu Res Invest Holding Austria şi de înfiinţare a două societăţi comerciale de către Consiliul Local Comăneşti, prin divizarea S.C. UTC S.A. Comăneşti 
 • Hotărâre nr. 185/15.12.2008 pentru aprobarea pazei unei plantaţii de puieţi de pe domeniul oraşului 
 • Hotărâre nr. 184/15.12.2008 privind supunerea spre aprobarea Consiliului Local Comăneşti a Programului de Investiţii pentru anul 2009 al S.C. Comunal Service S.A. Comăneşti 
 • Hotărâre nr. 183/15.12.2008 privind supunerea spre aprobarea Consiliului Local Comăneşti a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 al S.C. Comunal Service S.A. Comăneşti 
 • Hotărâre nr. 182/15.12.2008 pentru aprobarea numirii unei persoane să reprezinte Unitatea administrativ-teritorială Comăneşti în Proiectul "Lucrări de infrastructură - Asfaltarea străzilor Şoimului, Şupan şi Carpaţi din cartierul Şupan" şi aprobarea diferenţei de cofinanţare 
 • Hotărâre nr. 181/15.12.2008 pentru aprobarea diminuării trupului de păşuni din proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale Comăneşti în vederea retrocedării de terenuri în temeiul Legii nr. 247/2005 
 • Hotărâre nr. 180/15.12.2008 privind aprobarea unor contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri 
 • Hotărâre nr. 179/15.12.2008 privind rectificarea bugetului de venturi şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2008 
 • Hotărâre nr. 178/20.11.2008 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 156/25.09.2008 aprobată în şedinţa de Consiliului Local Comăneşti 
 • Hotărâre nr. 177/20.11.2008 pentru aprobarea efectuării unor demersuri către Ministerul Economiei şi Finanţelor în vederea efectuării unor lucrări de infrastructură, în interesul comunităţii
 • Hotărâre nr. 176/20.11.2008 de dare în administrare prin prin gestiune directă către compartimentul de iluminat public din cadrul Primăriei Comăneşti a activităţilor de organizare şi funcţionare a serviciului de iluminat public local
 • Hotărâre nr. 175/20.11.2008 pentru aprobarea Programului şi a cheltuielilor necesare manifestărilor cultural-artistice specifice Sărbătorilor de iarnă
 • Hotărâre nr. 174/20.11.2008 privind aprobarea accesării Programului de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rome
 • Hotărâre nr. 173/20.11.2008 privind aprobarea susţinerii de la buget a unor cheltuieli neeligibile şi a TVA-ului pentru susţinerea proiectului "ECO-VALEA MUNTELUI"
 • Hotărâre nr. 172/20.11.2008 privind aprobarea unor contracte de concesiuni şi de închirieri terenuri
 • Hotărâre nr. 171/20.11.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2008
 • Hotărâre nr. 170/23.10.2008 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie şi Comisiei de Cenzori ai S.C. Comunal Service S.A. Comăneşti
 • Hotărâre nr. 169/23.10.2008 privind extinderea liniei de transport public local de persoane în oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 168/23.10.2008 pentru aprobarea Programului de îmbunătăţire a păşunilor oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 167/23.10.2008 privind alocarea de fonduri pentru realizarea "Studiului de fezabilitate pentru electrificarea unor zone din oraşul Comăneşti" în conformitate cu programul "Electrificare 2007-2009"
 • Hotărâre nr. 166/23.10.2008 privind constituirea unei comisii de analiză
 • Hotărâre nr. 165/23.10.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2008 conform adresei DGFP Bacău nr. R2706/06.10.2008
 • Hotărâre nr. 164/23.10.2008 privind atribuirea în proprietatea Bisericii baptiste "Biruinţa" din Comăneşti a unui teren, în temeiul legii nr. 239/2007 privind reglementarea juridică a unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult
 • Hotărâre nr. 163/23.10.2008 privind aprobarea Devizului general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică
 • Hotărâre nr. 162/23.10.2008 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu
 • Hotărâre nr. 161/23.10.2008 privind aprobarea unor concesiuni/închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 160/23.09.2008 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Ciocan N. Dumitru Nicolae, aflat pe lista de consilieri ai Organizaţiei PD-L Comăneşti
 • Hotărâre nr. 159/25.09.2008 privind acordarea de sprijin financiar, bisericii cu hramul "Sfântul Dimitrie" din oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 158/25.09.2008 privind acordarea de sprijin financiar, bisericii cu hramul "Sfântul Ilie" din oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 157/25.09.2008 privind acordarea de sprijin financiar, bisericii cu hramul "Sfântul Ştefan" din oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 156/25.09.2008 pentru aprobarea accesării Programului POS CCE, Axa 3, Domeniul Major de intervenţie 2, Operaţiunea 1 "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii de broadband, acolo unde este necesar"
 • Hotărâre nr. 155/25.09.2008 pentru ducerea la îndeplinire a OUG 68/2008
 • Hotărâre nr. 154/25.09.2008 pentru încheierea unui acord de parteneriat între: Consiliul Local Comăneşti, Consiliul Judeţean Bacău, Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi SC Realitatea Media SA
 • Hotărâre nr. 153/25.09.2008 pentru aprobarea accesării Programului "Apel pentru propuneri de proiecte, lansat de Direcţia Generală de Comunicare a Comisiei Europene sub marca EUROPE DIRECT" şi a cofinanţării de 50% din totalul proiectului
 • Hotărâre nr. 152/25.09.2008 pentru aprobarea amplasamentului Grădiniţei nr. 9, Comăneşti
 • Hotărâre nr. 151/25.09.2008 pentru aprobarea unor modificări în conţinutul contractului de concesiune nr. 42/01.06.2004
 • Hotărâre nr. 150/25.09.2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
 • Hotărâre nr. 149/25.09.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuielial bugetului local pentru anul 2008 conform adresei Prefecturii Bacău nr. 2282/10.09.2008
 • Hotărâre nr. 148/29.08.2008 pentru aprobarea unor măsuri privind întreţinerea şi îmbunătăţirea păşunilor şi pajiştilor comunale
 • Hotărâre nr. 147/29.08.2008 privind executarea unui studiu hidrogeologic şi a unor lucrări pentru stopare alunecare de teren
 • Hotărâre nr. 146/29.08.2008 privind aprobarea unor planuri urbanistice
 • Hotărâre nr. 145/29.08.2008 pentru aprobarea unor concesiuni/închirieri de terenuri şi rezilierea unor contracte
 • Hotărâre nr. 144/29.08.2008 privind constituirea Grupului de iniţiativă "C.E.R. - Comunitate de Etnie Romă" din oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 143/29.08.2008 privind modificarea soluţiei cu privire la rezistenţa metalică a Micropieţei Zăvoi şi aprobarea sumei de 3000 lei privind costul modificării
 • Hotărâre nr. 142/29.08.2008 privind aprobarea situaţiilor în care se acordă ajutoare de urgenţă, în temeiul legii
 • Hotărâre nr. 141/29.08.2008 privind aprobarea achiziţionării imobilului "CLUBUL 1 MAI"
 • Hotărâre nr. 140/29.08.2008 privind garantarea angajării de personal cu competenţe în domeniul asistenţei sociale pentru copil şi familie
 • Hotărâre nr. 139/29.08.2008 privind aprobarea trecerii pe costuri a cheltuielilor efectuate în cadrul programului festivităţilor "ZILELE ORAŞULUI COMĂNEŞTI", 1-3 august 2008
 • Hotărâre nr. 138/29.08.2008 pentru modificarea statului de funcţii prin reducerea unui post la Biblioteca orăşenească
 • Hotărâre nr. 137/29.08.2008 pentru modificarea statului de funcţii al aparatului de lucru al Primarului oraşului Comăneşti şi al Serviciilor publice subordonate
 • Hotărâre nr. 136/29.08.2008 pentru aprobarea accesării programului Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor în domeniile: Mică Infrastructură Comunitară şi Renovare şi/sau Construcţie de Locuinţe Dociale, Linia de buget: PHARE 2006/018.147.01.01
 • Hotărâre nr. 135/29.08.2008 pentru aprobarea accesării programului Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor în domeniile: Mică Infrastructură Comunitară şi Renovare şi/sau Construcţie de Locuinţe Sociale, Linia de buget: PHARE 2006/018-147.01.01
 • Hotărâre nr. 134/29.08.2008 pentru aprobarea accesării programului Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor în domeniul sănătăţii, Linia de buget: PHARE 2006/018-147.01.01 Referinţă 03
 • Hotărâre nr. 133/29.08.2008 pentru aprobarea accesării "Programului naşional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin reabilitarea de spaţii verzi în localităţi" prin Proiectul "Lucrări de reabilitare a unor parcuri existente în Oraşul Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 132/29.08.2008 privind aprobarea diminuării suprafeţelor de păşuni ocupate cu obiective de investiţii
 • Hotărâre nr. 131/29.08.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2008 conform adresei D.G.F.P. Bacău nr. 2219/07.08.2008
 • Hotărâre nr. 130/30.07.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului "Construirea unei Baze Sportive noi în zona periurbană Vermeşti, oraş Comăneşti" precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
 • Hotărâre nr. 129/30.07.2008 privind modificarea H.C.L. nr. 122/15.07.2008
 • Hotărâre nr. 128/30.07.2008 privind susţinerea cheltuielilor eligibile şi neeligibile în cadrul proiectului "Construirea unei Baze Sportive în cartierul periurban Vermeşti"
 • Hotărâre nr. 127/30.07.2008 privind aprobarea asfaltării străzii Progresului din cartierul Leorda
 • Hotărâre nr. 126/30.07.2008 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice
 • Hotărâre nr. 125/30.07.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit privind "Reabilitarea şi modernizarea centralei termice şi a sistemului de termoficare din Oraşul Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 124/15.07.2008 privind aprobarea finanţării cheltuielilor neeligibile din proiectul "EURO SALUT - Centru de informare, prevenire şi consiliere pentru copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc
 • Hotărâre nr. 123/15.07.2008 privind alocarea de fonduri pentru partea de finanţare de la bugetul local a proiectului "Reabilitarea şi modernizarea centralei termice şi a sistemului de termoficare din oraşul Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 122/15.07.2008 privind însuşirea raportului de evaluare, a studiului de fezabilitate şi stabilirea comisiei de negociere în vederea cumpărării Clubului 1 Mai pentru realizarea unui sediu administrativ şi cultural al oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 121/15.07.2008 privind susţinerea cheltuielilor suplimentare pentru construirea Micropieţei Zăvoi
 • Hotărâre nr. 120/15.07.2008 privind aprobarea unor cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea "ZILELOR ORAŞULUI COMĂNEŞTI" - Ediţia 2008
 • Hotărâre nr. 119/15.07.2008 pentru aprobarea unor concesiuni/închirieri de terenuri şi rezilierea unor contracte
 • Hotărâre nr. 118/15.07.2008 privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 în vederea suplimentării bugetului local
 • Hotărâre nr. 117/15.07.2008 pentru rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 în vederea asigurării cheltuielilor de personal la învăţământ în trimestrul II 2008
 • Hotărâre nr. 116/26.06.2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
 • Hotărâre nr. 115/26.06.2008 privind alegerea VICEPRIMARULUI ORAŞULUI COMĂNEŞTI
 • Hotărâre nr. 114/26.06.2008 privind desemnarea Preşedintelui de şedinţă
 • Hotărâre nr. 113/26.06.2008 privind declararea ca legal constituit a CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI COMĂNEŞTI
 • Hotărâre nr. 112/26.06.2008 pentru validarea mandatelor consilierilor aleşi
 • Hotărâre nr. 111/26.06.2008 pentru alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi
 • Hotărâre nr. 110/19.05.2008 privind abrogarea Anexei nr.3 la HCL nr. 79 din 28.05.2007 şi înscrierea păşunilor oraşului Comăneşti la APIA Bacău
 • Hotărâre nr. 109/19.05.2008 privind alocarea de fonduri pentru revizuirea "Studiului de fezabilitate privind reabilitarea şi modernizarea centralei termice şi a sistemului de termoficare din oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 108/19.05.2008 privind acceptare unei donaţii şi alocarea de fonduri pentru plata anticipată a transportului acesteia
 • Hotărâre nr. 107/19.05.2008 pentru acordarea titlului "Cetăţean de Onoare al Oraşului Comăneşti" post mortem fostului profesor şi deputat Vasile Miron
 • Hotărâre nr. 106/19.05.2008 pentru acordarea titlului "Cetăţean de Onoare al Oraşului Comăneşti" post mortem fostului primar al comunei Comăneşti între anii 1918-1944 Gheorghică Paraschiv
 • Hotărâre nr. 105/19.05.2008 privind aprobarea schimbării denumirii Cimitirului Eroilor în Cimitirul Internaţional al Eroilor din Primul Război Mondial din oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 104/19.05.2008 privind aprobarea declarării ca Zonă Unitară de Încălzire a cartierului Zăvoi din oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 103/19.05.2008 privind însuşirea şi aprobarea "Strategiei locale de alimentare cu energie termică a oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 102/19.05.2008 pentru aprobarea accesării unui proiect
 • Hotărâre nr. 101/19.05.2008 pentru aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate necesar iniţierii unui proiect
 • Hotărâre nr. 100/19.05.2008 pentru aprobarea accesării unui proiect
 • Hotărâre nr. 99/19.05.2008 pentru aprobarea iniţierii unui proiect
 • Hotărâre nr. 98/19.05.2008 pentru aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate necesar accesării unui program
 • Hotărâre nr. 97/19.05.2008 pentru aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate necesar accesării unui program
 • Hotărâre nr. 96/19.05.2008 pentru aprobarea accesării unui proiect
 • Hotărâre nr. 95/19.05.2008 pentru aprobarea unor închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 94/19.05.2008 privind execuţia bugetului local, a bugetelor activităţilor autofinanţate, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, fondurilor şi taxelor cu destinaţie specială pentru anul 2007
 • Hotărâre nr. 93/25.04.2008 privind aprobarea continuării demersurilor pentru construirea unei centrale de cogenerare în localitatea Comăneşti, cu utilizarea biomasei
 • Hotărâre nr. 92/25.04.2008 privind aprobarea propunerii de încadrare a sectorului de drum orăşenesc str. Ştefan cel Mare din oraşul Comăneşti, jud. Bacău, în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, precum şi pentru transferul acestui bun imobil din domeniul public al oraşului şi din administrarea Consiliului Local Comăneşti în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor
 • Hotărâre nr. 91/25.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului "Extindere, reabilitare, modernizare reţea apă potabilă în oraşul Comăneşti
 • Hotărâre nr. 90/25.04.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2008
 • Hotărâre nr. 89/15.04.2008 privind aprobarea organizării şi desfăşurării concursului şcolar cu tematică istorică "Împreună prin Europa"
 • Hotărâre nr. 88/15.04.2008 privind aprobarea încheierii unui parteneriat
 • Hotărâre nr. 87/15.04.2008 privind aprobarea casării conductelor uzate şi realizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de apă potabilă din cartierul Lăloaia
 • Hotărâre nr. 86/15.04.2008 privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Comăneşti în domeniul privat al Primăriei Comăneşti, scoaterea din funcţiune şi casarea conductelor uzate ale reţelelor de alimentare cu apăpotabilă din cartierul Lăloaia
 • Hotărâre nr. 85/15.04.2008 privind aprobarea "Protocolului pentru darea în administrare a obiectivelor: reabilitare coloană de apă pe strada Pârâul Valea Poienii, reabilitare coloană de apă pe strada Valea Poienii, construcţie coloană de apă pe strada Dimitrie Cantemir - tronsonul 1 - din administrarea Consiliului Local Comăneşti în administrarea SC COMUNAL SERVICE SA"
 • Hotărâre nr. 84/15.04.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit şi a proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului STAŢIE DE TRANSFER DEŞEURI - parte integrantă din "Proiectul ECO-VALEA MUNTELUI - Sistem integrat de management al deşeurilor prin Staţia de transfer Comăneşti" - COD PERSEUS: RO 2004 / 016-772.04.01.04.01.01.11
 • Hotărâre nr. 83/15.04.2008 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Asociaţia "Suflet Senin" din oraşul Comăneşti care va participa la Licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 82/15.04.2008 pentru aprobarea programului activităţilor sportive organizate în parteneriat cu Asociaţia "Tenis Club" Comăneşti pe anul 2008
 • Hotărâre nr. 81/15.04.2008 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ
 • Hotărâre nr. 80/15.04.2008 pentru aprobarea studiului de fezabilitate intitulat "Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr. 5 - Lăloaia oraş Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 79/15.04.2008 pentru aprobarea întocmirii unui studiu de fezabilitate pentru realizare "Staţia de Epurare cartier Zăvoi"
 • Hotărâre nr. 78/15.04.2008 pentru aprobarea accesării unui proiect în cadrul Programului Phare 2006
 • Hotărâre nr. 77/15.04.2008 privind diferenţa din devizul general al proiectului "Reabilitare a infrastructurii din localitatea Comăneşti cartier Lunca de Jos"
 • Hotărâre nr. 76/15.04.2008 pentru aprobarea unor concesiuni/închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 75/15.04.2008 privind acordarea unor scutiri de impozite şi taxe locale
 • Hotărâre nr. 74/15.04.2008 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local pentru anul 2008
 • Hotărâre nr. 73/15.04.2008 - ANULATĂ
 • Hotărâre nr. 72/20.03.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate intitulat "Reabilitare, extindere regularizare şi apărare maluri pârâu Lăloaia şi Tănase, oraş Comăneşti, judeţul Bacău, Lotul 2- pârâul Lăloaia"
 • Hotărâre nr. 71/20.03.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate intitulat "Reabilitare, extindere regularizare şi apărare maluri pârâu Lăloaia şi Tănase, oraş Comăneşti, judeţul Bacău, Lotul 1 - pârâul Tănase"
 • Hotărâre nr. 70/20.03.2008 privind utilizarea fondului de rulment pentru acoperirea golului de casă şi investiţii
 • Hotărâre nr. 69/20.03.2008 privind acordarea unui sprijin financiar
 • Hotărâre nr. 68/20.03.2008 privind acordarea unui sprijin financiar
 • Hotărâre nr. 67/20.03.2008 privind stabilirea unor competenţe Poliţiei Comunitare Comăneşti pentru prevenirea, combaterea şi constatarea unor fapte antisociale
 • Hotărâre nr. 66/20.03.2008 privind modificarea statului de funcţii a Poliţiei Comunitare a oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 65/20.03.2008 privind modificarea componenţei Comisiei locale de Ordine Publică a oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 64/20.03.2008 privind aprobarea unor criterii ce se iau în vedere la stabilirea limitelor minime ale veniturilor obţinute de beneficiarii de ajutor social
 • Hotărâre nr. 63/20.03.2008 privind contribuţia Consiliului local pentru copiii/adulţii cu handicap protejaţi în centre rezidenţiale
 • Hotărâre nr. 62/20.03.2008 privind aprobarea proiectului tehnic intitulat "Consolidare, reabilitare şi modernizare Colegiul Tehnic Dimitrie Ghika Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 61/20.03.2008 privind aprobarea proiectului tehnic intitulat "Consolidare şi reabilitare sală de sport existentă la Şcoala nr. 1 Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 60/20.03.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate intitulat "Consolidare şi reabilitare Şcoala nr. 1 bis Podei Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 59/20.03.2008 privind aprobarea proiectului tehnic intitulat "Reabilitare Şcoala nr. 6 Comăneşti - cartier Vermeşti"
 • Hotărâre nr. 58/20.03.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate intitulat "Construcţie Grădiniţa nr. 9 Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 57/20.03.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate intitulat "Construcţie Grădiniţa nr. 6 Comăneşti, cartier Vermeşti"
 • Hotărâre nr. 56/20.03.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate intitulat "Reabilitare Şcoala nr. 2 Dimitrie Ghika, Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 55/20.03.2008 privind aprobarea studiului de fezabilitate intitulat "Reabilitare şi modernizare Spitalul Orăşenesc Ioan Lascăr Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 54/20.03.2008 pentru aprobarea proiectului tehnic intitulat "Centrală termică Şcoala nr. 6 - Comăneşti, cartier Vermeşti"
 • Hotărâre nr. 53/20.03.2008 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Iniţiativă "Cutezăm pentru copii" din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII "Dimitrie Ghika" Comăneşti care va participa la licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 52/20.03.2008 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu "Asociaţia PROVER" care va participa la licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 51/20.03.2008 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Asociaţia PRORROM care va participa la licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 50/20.03.2008 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Iniţiativă "Noi şi Copiii" din cadrul grădiniţei "Crai Nou" Comăneşti care va participa la licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 49/20.03.2008 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Iniţiativă "Dumbrava Minunată Comăneşti" din cadrul grădiniţei "Dumbrava Minunată" Comăneşti care va participa la licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 48/20.03.2008 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Iniţiativă "Prietenii Naturii" din cadrul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 2 Comăneşti care va participa la licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM
 • Hotărâre nr. 47/20.03.2008 pentru aprobarea acordului de parteneriat cu Grupul de Iniţiativă "NEMIRA" din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII nr. 7 Comăneşti care va participa la Licitaţia deschisă pentru proiecte pe Programul SGM 
 • Hotărâre nr. 46/20.03.2008 pentru aprobarea accesării unui proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", domeniul major de intervenţie 3.4 "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare"
 • Hotărâre nr. 45/20.03.2008 pentru aprobarea plăţii TVA aferente achiziţionării de bunuri şi prestări servicii pentru proiectul "Centru de informare şi consiliere pentru şomeri"
 • Hotărâre nr. 44/03.2008 pentru avizarea Planului Urbanistic General al oraşului Comăneşti şi a Regulamentului aferent
 • Hotărâre nr. 43/20.03.2008 pentru completarea unei hotărâri adoptate de Consiliul Local Comăneşti în legătură cu amenajarea unei pieţe agroalimentare în cartierul Zăvoi
 • Hotărâre nr. 42/20.03.2008 pentru aprobarea susţinerii plăţii TVA-ului în cadrul proiectului "Europe Direct Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 41/20.03.2008 pentru modificarea unei hotărâri a Consiliului Local
 • Hotărâre nr. 40/20.03.2008 pentru aprobarea unor concesiuni/închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 39/20.03.2008 privind acordarea unor scutiri de impozite şi taxe locale
 • Hotărâre nr. 38/14.02.2008 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind Programele de ocupare a forţei de muncă în activităţi de interes pentru comunităţile locale şi pentru angajarea unor persoane în cadrul acestor programe
 • Hotărâre nr. 37/14.02.2008 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat cu Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika" Comăneşti
 • Hotărâre nr. 36/14.02.2008 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 7 Comăneşti
 • Hotărâre nr. 35/14.02.2008 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 5 Comăneşti
 • Hotărâre nr. 34/14.02.2008 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 4 Comăneşti
 • Hotărâre nr. 33/14.02.2008 cu privire la aprobarea acordului de parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII, "Dimitrie Ghika" Comăneşti
 • Hotărâre nr. 32/14.02.2008 cu privirela aprobarea acordului de parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 1 Comăneşti
 • Hotărâre nr. 31/14.02.2008 pentru aprobarea organizării şi desfăşurării turneului de şah "Cupa Mărţişorul 2008" - ediţia I
 • Hotărâre nr. 30/14.02.2008 privind aprobarea unui sprijin financiar pentru organizarea concursului interjudeţean de matematică "Speranţe"
 • Hotărâre nr. 29/14.02.2008 privind reglementarea activităţii de taximetrie pe raza oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 28/14.02.2008 pentru aprobarea oraganigramei, statului de funcţii şi numărul de personal al Poliţiei Comunitare a oraşului Comăneşti pentru anul 2008
 • Hotărâre nr. 27/14.02.2008 pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărul de personal al Serviciului Public de Asistenţă Socială al oraşului Comăneşti pentru anul 2008
 • Hotărâre nr. 26/14.02.2008 pentru aprobarea statelor de funcţii şi organigramelor aparatului propriu şi serviciilor publice din subordinea Consiliului local Comăneşti
 • Hotărâre nr. 25/14.02.2008 pentru aprobarea cofinanţării Proiectului "Europe Direct Comăneşti" pentru anul 2008
 • Hotărâre nr. 24/14.02.2008 pentru aprobarea accesării Concursului pentru Granturi Mici cu Participare Comunitară
 • Hotărâre nr. 23/14.02.2008 pentru actualizarea "Inventarului domeniului public al oraşului Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 22/14.02.2008 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui spaţiu comercial, P+1E+M, în Comăneşti, str. Gh. Doja, nr. 2
 • Hotărâre nr. 21/14.02.2008 privind aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei grădiniţe pe str. Parcului
 • Hotărâre nr. 20/14.02.2008 pentru aprobarea accesării unui proiect în cadrul Programului URBACT II
 • Hotărâre nr. 19/14.02.2008 pentru aprobarea accesării unui proiect în cadrul Programului URBACT II
 • Hotărâre nr. 18/14.02.2008 pentru aprobarea unor concesiuni/închirieri de terenuri şi rezilierea unor contracte
 • Hotărâre nr. 17/14.02.2008 privind acordarea unor scutiri de impozite şi taxe locale
 • Hotărâre nr. 16/14.02.2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al bugetului local şi al bugetelor fondurilor speciale pentru anul 2008
 • Hotărâre nr. 15/30.01.2008 privind aprobarea unor demersuri legale privind Situaţia Saţiei de Epurare a apelor uzate Comăneşti
 • Hotărâre nr. 14/23.01.2008 pentru aprobarea unei documentaţii privind delimitarea liniei de hotar dintre oraşul Comăneşti cu oraşul Dărmăneşti
 • Hotărâre nr. 13/23.01.2008 privind avizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu şi aprobarea introducerii în intravilan a suprafeţei de 2581mp, în cartierul Podei-Podina
 • Hotărâre nr. 12/23.01.2008 privind aprobarea plăţii unor datorii din fondul de rulment
 • Hotărâre nr. 11/23.01.2008 privind alocarea unei sume pentru achiziţionarea de către Poliţia Comunitară, a unor mijloace auto
 • Hotărâre nr. 10/23.01.2008 privind aprobarea Devizului general recalculat în urma aplicării procedurilor de achiziţie publică
 • Hotărâre nr. 9/23.01.2008 privind aprobarea finanţării din Bugetul Local a unor cheltuieli neeligibile pentru Proiectul "Eco-Valea Muntelui-sistem de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin Staţia de transfer Comăneşti
 • Hotărâre nr. 8/23.01.2008 privind aprobarea unei sume de la bugetul local pentru achiziţionarea unor servicii de proiectare
 • Hotărâre nr. 7/23.01.2008 pprivind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008
 • Hotărâre nr. 6/23.01.2008 privind modificarea HCL nr. 156/27.11.2007 în vederea suplimentării spaţiului dat în folosinţă pentru derularea proiectului "Centrul Artemis pentru combaterea violenţei domestice"
 • Hotărâre nr. 5/23.01.2008 privind aprobarea trecerii pe costuri a cheltuielilor efectuate în cadrul manifestărilor cultural-artistice consacrate Sărbătorilor de Iarnă 2007
 • Hotărâre nr. 4/23.01.2008 pentru aprobarea accesării "Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediuluiprin realizarea de spaţii verzi în localităţi"
 • Hotărâre nr. 3/23.01.2008 privind alocarea unei sume pentru comandarea şi plata studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice care vor fi folosite în cadrul proiectelor care vor fi realizate pe parcursul anului 2008
 • Hotărâre nr. 2/23.01.2008 pentru aprobarea unor concesiuni/închirieri de terenuri şi rezilierea unor contracte
 • Hotărâre nr. 1/23.01.2008 privind modificarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008