Anul 2006

 • Hotărâre nr. 132/15.12.2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007 în conformitate cu prevederile Legii nr. 343/2006 şi ale H.G. nr. 1514/2006 şi abrogarea-modificarea unor articole din H.C.L. nr. 46-25.05.2006
 • Hotărâre nr. 61/12.06.2006 pentru rectificarea bugetului local al oraşului Comăneşti pentru anul 2006
 • Hotărâre nr. 60/12.06.2006 privind aprobarea achiziţionării unor utilaje
 • Hotărâre nr. 59/12.06.2006 pentru pregătirea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului regulat de transport public local de călători
 • Hotărâre nr. 58/30.05.2006 pentru numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al SC Uzina Termică Comăneşti SA
 • Hotărâre nr. 57/30.05.2006 pentru validarea unui mandat de consilier
 • Hotărâre nr. 56/30.05.2006 pentru completarea comisiei de validare a mandatelor de consilier
 • Hotărâre nr. 55/30.05.2006 pentru numirea membrilor în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Uzina Termică Comăneşti SA
 • Hotărâre nr. 54/25.05.2006 pentru aprobarea unor concesiuni şi închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 53/25.05.2006 pentru desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local la discutarea Contractului de utilizare a serviciilor publice de canalizare
 • Hotărâre nr. 52/25.05.2006 privind utilizarea sumei acordate oraşului Comăneşti prin H.G. nr. 433/2006
 • Hotărâre nr. 51/25.05.2006 pentru aprobarea unor preţuri şi tarife la apă potabilă şi canalizare
 • Hotărâre nr. 50/25.05.2006 pentru aprobarea unei sume de bani pentru construcţia unei rampe la Spitalul orăşenesc
 • Hotărâre nr. 49/25.05.2006 pentru aprobarea restricţionării circulaţiei auto în zona centrala a oraşului sau în orice zonă ăn funcţie de necesitate
 • Hotărâre nr. 48/25.05.2006 privind execuţia bugetului local, a bugetelor activităţilor autofinanţate, a bugetelor taxelor şi fondurilor speciale şi externe nerambursabile pe anul 2005
 • Hotărâre nr. 47/25.05.2006 privind aprobarea indicilor de majorare a tarifelor prevăzute în contractele de închiriere teren/spaţiu din piaţa agroalimentară şi activităţile AUTOFINANŢATE pentru anul 2007
 • Hotărâre nr. 46/25.05.2006 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007
 • Hotărâre nr. 45/25.05.2006 privind eliberarea din funcţie a membrilor AGA de la SC Uzina Termică Comăneşti SA
 • Hotărâre nr. 44/27.04.2006 pentru aprobarea unor concesiuni şi închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 43/27.04.2006 pentru rectificarea bugetului local al oraşului Comăneşti pentru anul 2006
 • Hotărâre nr. 42/27.04.2006 pentru aprobarea Programului "Centenarul Traian Vuia"
 • Hotărâre nr. 41/27.04.2006 pentru aprobarea unor cheltuieli de transport - ajutor umanitar
 • Hotărâre nr. 40/27.04.2006 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local pentru analiza şi încheierea contractului de performanţă cu conducătorul SC Comunal Service SA Comăneşti
 • Hotărâre nr. 39/27.04.2006 privind modificarea statului de funcţii al Consiliului local Comăneşti
 • Hotărâre nr. 38/27.04.2006 privind acordarea unor scutiri de impozite şi taxe locale
 • Hotărâre nr. 37/27.04.2006 privind modificarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2006
 • Hotărâre nr. 36/27.04.2006 pentru închiderea gropii de gunoi a oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 35/27.04.2006 pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a cofinanţării proiectului "ECO - VALEA MUNTELUI - Sistem de colectare selectivă şi reciclare a deşeurilor prin staţia de transfer Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 34/27.03.2006 pentrua aprobarea unui parteneriat cu Asociaţia Robert Cole
 • Hotărâre nr. 33/27.03.2006 pentru predarea digului de apărare a oraşului Comăneşti către A.N. "APELE ROMÂNE"
 • Hotărâre nr. 32/27.03.2006 pentru completarea HCL nr. 14/11.02.2006
 • Hotărâre nr. 31/27.03.2006 pentru acordarea unui sprijin financiar în vederea organizării concursului interjudeţean "Speranţe"
 • Hotărâre nr. 30/27.03.2006 privind obligaţiile şi răspunderile autorităţilor publice locale, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie a localităţii şi sancţionarea unor contravenţii
 • Hotărâre nr. 29/27.03.2006 pentru aprobarea unor concesiuni şi închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 28/27.03.2006 privind achiziţionarea unor imobile de la SCM "PRESTAREA" Comăneşti ce se află pe terenul privat al al Consilului Local
 • Hotărâre nr. 27/27.03.2006 pentru aprobarea cuantumului burselor la Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghica" în anul bugetar 2006
 • Hotărâre nr. 26/27.03.2006 pentru rectificarea bugetului local al oraşului Comăneşti pentru anul 2006
 • Hotărâre nr. 25/27.03.2006 pentru aprobarea recalculării preţurilor la energia termică
 • Hotărâre nr. 24/27.03.2006 pentru aprobarea Regulilor şi dispoziţiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domneniul public şi privat al oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 23/27.03.2006 pentru aprobarea contribuţiei Consiliului local la finanţarea activităţii de asistenţă socială în baza costurilor medii anuale pentru persoanele cu handicap
 • Hotărâre nr. 22/27.03.2006 privind constituirea unei comisii de specialişti
 • Hotărâre nr. 21/27.03.2006 pentru însuşirea Programului de etapizare pentru staţia de epurare
 • Hotărâre nr. 20/27.03.2006 privind acordarea unor scutiri de impozite şi taxe locale
 • Hotărâre nr. 19/27.03.2006 pentru aprobarea comandării unui studiu
 • Hotărâre nr. 18/27.03.2006 pentru aprobarea comandării unui studiu
 • Hotărâre nr. 17/27.03.2006 pentru aprobarea comandării unui studiu de specialitate
 • Hotărâre nr. 16/27.03.2006 pentru aprobarea programului de gospodărire şi înfrumuseţare a oraşului Comăneşti
 • Hotărâre nr. 15/11.02.2006 privind aprobarea asocierii cu autorităţile administraţiei publice locale din zona de deservire a viitorului depozit ecologic, în vederea realizării proiectului "Management integrat al deşeurilor - partea de vest a judeţului Bacău"
 • Hotărâre nr. 14/11.02.2006 pentru implementarea prin Porgramul PHARE 2004 de coeziune economică şi socială "Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor" (faza extinsă) a Proiectului "ECO-VALEA MUNTELUI - Sistem de colectare selectivă a deşeurilor prin staţia de transfer Comăneşti"
 • Hotărâre nr. 13/11.02.2006 privind suplimentare numărului de paturi la Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti
 • Hotărâre nr. 12/11.02.2006 pentru aprobarea manifestării cultural-sportive "Festivalul zăpezii" din 11-12 februarie 2006
 • Hotărâre nr. 11/11.02.2006 pentru aprobarea unor concesiuni şi închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 10/11.02.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi
 • Hotărâre nr. 9/27.01.2006 pentru aprobarea statelor de funcţii şi organigramelor aparatului propriu şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Comăneşti
 • Hotărâre nr. 8/27.01.2006 pentru aprobarea unor concesiuni şi închirieri de terenuri
 • Hotărâre nr. 7/27.01.2006 privind aprobarea comandării unui studiu de fezabilitate
 • Hotărâre nr. 6/27.01.2006 privind repartizarea unei clădiri Poliţiei Comunitare
 • Hotărâre nr. 5/27.01.2006 privind stabilirea termenului şi destinaţiei unui teren
 • Hotărâre nr. 4/27.01.2006 pentru transformarea a patru posturi din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local Comăneşti
 • Hotărâre nr. 3/27.01.2006 privind introducerea în intravilan a unor suprafeţe de teren
 • Hotărâre nr. 2/27.01.2006 privind aprobarea Programului de ocupare temporară a forţei de muncă în activităţi de interes pentru comunităţile locale
 • Hotărâre nr. 1/27.01.2006 pentru aprobarea bugetului local al oraşului Comăneşti pentru anul 2006