2008 - Funcţionari publici

 

Nr. crt.

Nume şi prenume Funcţia

1

Ambăruş Adriana Şef Serviciu

2

Arhip Constantin Auditor

3

Astănoaiei Dănuţ Referent de specialitate

4

Bran Ioan Consilier

5

Budacă Daniel Referent

6

Chiriac Cosmin Inspector

7

Ciocan Ingeborg Dagmar Şef SPCLEP

8

Colpoş Liliana Consilier

9

Comanac Aurora Referent

10

Crăciun Mihail Referent

11

Doagă Elena Şef serviciu

12

Dumitru Luminiţa Inspector

13

Florian Brânduşa Inspector

14

Gheorghiu Alina Inspector

15

Gherasim Liliana Referent

16

Hanganu Daniela Referent

17

Hazaparu Liliana Consilier

18

Mihăeş Cristina Inspector

19

Patrichi Emil Referent

20

Pătruţă Mariana Şef serviciu

21

Postolache Theodora Referent

22

Purcaru Costică Referent

23

Şerban Cristina Inspector

24

Sofron Tatiana Referent de specialitate

25

Şova Gabriela Inspector

26

Tătărăscu Dora Inspector

27

Turluianu Gabriela-Mihaela Şef serviciu