2008 - Funcţionari publici

 


Nr. crt.

Nume şi prenume Funcţia

1

Ambăruş Adriana Şef serviciu

2

Arhip Constantin Auditor

3

Astănoaiei Dănuţ Referent de specialitate

4

Bran Ioan Consilier

5

Budacă Daniel Referent

6

Chiriac Cosmin-Alexandru Inspector

7

Colpoş Liliana Consilier

8

Ciocan Ingeborg Dagmar Şef SPCLEP

9

Comanac Aurora Referent

10

Crăciun Mihail Referent

11

Doagă Elena Şef serviciu

12

Dumitru Luminiţa Inspector

13

Florian Brânduşa Inspector

14

Gheorghiu Alina Inspector

15

Gherasim Liliana Referent

16

Hanganu Daniela Referent

17

Hazaparu Liliana Consilier

18

Lupu Cornelia-Cristina Şef serviciu

19

Mihăieş Cristina Inspector

20

Pal Mihai Referent

21

Patrichi Emil Referent

22

Pătruţă Mariana Inspector

23

Postolache Theodora Livia Referent

24

Purcaru Costică Referent

25

Şerban Cristina Inspector

26

Sofron Tatiana Referent de specialitate

27

Starparu Maria Referent

28

Şova Gabriela Inspector de specialitate

29

Tătărăscu Dora Inspector

30

Turluianu Gabriela-Mihaela Şef serviciu