Anunț concurs Director Medical și Director Financiar-Contabil la Spitalul Orășenesc "Ioan Lascăr"

       

       Spitalul Orășenesc „IOAN LASCAR” COMĂNEȘTI (Județul BACĂU) organizează concurs, în conformitate cu prevederile OMS nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, pentru ocuparea funcțiilor vacante de DIRECTOR MEDICAL si DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.