Anunț concurs funcții de specialitate la Spitalul Orășenesc "Ioan Lascăr"

       

       Spitalul Orășenesc „IOAN LASCAR” COMĂNEȘTI (Județul BACĂU) organizează în conformitate cu prevederile Ord.M.S. Nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, concurs pentru ocuparea unor funcții de specialitate

 

Anunț concurs medic Radiologie și imagistică medicală la Spitalul Orășenesc "Ioan Lascăr"

       

       Spitalul Orășenesc „IOAN LASCAR” COMĂNEȘTI (Județul BACĂU) organizează concurs pentru ocuparea unui post de medic în specialitatea Radiologie și imagistică medicală, pe perioadă determinată.

 

Anunț concurs funcții contractuale de execuție la Spitalul Orășenesc "Ioan Lascăr"

       

       Spitalul Orășenesc „IOAN LASCAR” COMĂNEȘTI (Județul BACĂU) organizează în data de 9 mai 2016 concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului-Cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare, pe perioadă nedeterminată a unor funcții contractuale de execuție vacante.

 

Anunț concurs Director Medical și Director Financiar-Contabil la Spitalul Orășenesc "Ioan Lascăr"

       

       Spitalul Orășenesc „IOAN LASCAR” COMĂNEȘTI (Județul BACĂU) organizează concurs, în conformitate cu prevederile OMS nr.284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, pentru ocuparea funcțiilor vacante de DIRECTOR MEDICAL si DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.

 

 

Anunț concurs referent de specialitate (aprilie) - 2016

       

      Anunț cu privire la ocuparea postului de referent de specialitate cls.II, gradul superior, în cadrul Serviciului Autorizare, Control, Protecția Mediului, Protecție Civilă din cadrul Unității Administrativ Teritoriale Comănești

      Anunț complet